FONOGRAM: kinderen 3 tot 6 jaar

Veel jonge kinderen met TOS hebben problemen met fonologie en grammatica. Omdat problemen in deze gebieden vaak samen voorkomen, zou het kunnen dat deze problemen gerelateerd zijn aan elkaar. In dit onderzoek worden de fonologische en grammaticale ontwikkeling van drie- tot zesjarige kinderen met TOS in kaart gebracht. Er wordt gekeken hoe deze ontwikkelingen met elkaar samenhangen en hoe deze gebieden beter gemonitord kunnen worden.

Lees voor

Doelstelling

De vragen die in dit project centraal staan, zijn:

  • Hoe ziet de relatie tussen de ontwikkeling van fonologie en de ontwikkeling van grammatica bij drie- tot zesjarige kinderen met TOS eruit?
  • Hoe kunnen we de fonologische en grammaticale ontwikkeling bij kinderen met TOS beter monitoren (en behandelen)?

Opzet onderzoek

Het onderzoeksproject bestaat uit drie deelprojecten. In de eerste twee deelprojecten worden de fonologische en grammaticale ontwikkeling van jonge kinderen met TOS in kaart gebracht door middel van het analyseren van spontane taalsamples. Op basis van de overzichten die in deze deelprojecten worden gemaakt, zullen ook fonologische en grammaticale uitkomstmaten worden bepaald. Hiermee kunnen logopedisten de ontwikkeling van kinderen met TOS over korte periodes monitoren. In het derde deelproject worden deze uitkomstmaten gebruikt om de relatie tussen fonologische en grammaticale ontwikkeling te onderzoeken. Voor dit laatste onderzoek worden kinderen met TOS in de behandelgroepen en kleuterklassen van Auris voor een periode van negen maanden gevolgd. Elke drie maanden worden er bij deze kinderen spontane taalsamples en benoemtaken afgenomen.

Voor de praktijk

De kennis die wordt opgedaan tijdens dit project kan in de praktijk worden gebruikt bij het verbeteren van analysemethodes om de fonologische en grammaticale ontwikkeling te kunnen volgen. Meer kennis over welke aspecten moeilijk zijn voor veel kinderen met TOS kan helpen bij het opstellen van fonologische en grammaticale doelen.
Met de uitkomstmaten die in dit onderzoek worden bepaald, kunnen logopedisten de fonologische en grammaticale ontwikkeling bij jonge kinderen met TOS over korte periodes monitoren.
Ten slotte kan meer kennis over de relatie tussen fonologische en grammaticale problemen helpen bij het beter begrijpen van de problemen die jonge kinderen met TOS kunnen hebben.

Meer weten?

Dit onderzoek is het promotieproject van Anouk Scheffer. Dit project loopt van oktober 2019 tot september 2024 en wordt in samenwerking met Universiteit Utrecht uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met promovenda Anouk Scheffer.