Meertaligheid onder de Loep (MOL)

Binnen de vroegbehandeling van peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de Nederlandse taalontwikkeling gemonitord met het programma BergOp. Bij meertalige kinderen is het echter belangrijk dat we niet alleen naar de Nederlandse taalontwikkeling kijken, maar ook naar de ontwikkeling in de andere taal/talen.

Lees voor

Gebrek aan kennis over de doelgroep meertalige peuters en gebrek aan passende meetinstrumenten, maken het monitoren van de meertalige ontwikkeling lastig. Binnen het onderzoeksproject Meertaligheid onder de Loep (MOL) wordt momenteel onderzocht hoe we dit het beste kunnen doen.

Doelstelling

In dit project staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen we de meertalige ontwikkeling van kinderen op de behandelgroep beter volgen?’

Het project bestaat uit twee delen:

  • De ontwikkeling van een uniform volgsysteem om de meertalige ontwikkeling van peuters met TOS binnen de vroegbehandeling te volgen.
  • Een pilotstudie om het ontwikkelde volgsysteem te testen en te evalueren, om zo meer zicht te krijgen op de doelgroep meertalige peuters met TOS.

Opzet onderzoek

MOL is een gezamenlijk project van Auris, Kentalis en de NSDSK, binnen de vroegbehandeling van peuters met TOS. Om tot de MOL-werkwijze te komen, wordt binnen dit project:

  • literatuuronderzoek gedaan;
  • een focusgroep met logopedisten gehouden;
  • een ouderbijeenkomst georganiseerd.

Vervolgens wordt de ontwikkelde MOL-werkwijze in een pilotstudie onderzocht.

Logopedisten van de drie organisaties zetten deze werkwijze in bij ongeveer vijftig meertalige peuters, waarbij data over de meertalige ontwikkeling van de kinderen wordt verzameld. Ook worden de logopedisten uit de focusgroep gevraagd de MOL-werkwijze te evalueren. Is het haalbaar en welke inzichten levert het op?

Vanuit deze pilotstudie worden er tot slot aanbevelingen gedaan voor het uniform monitoren van de meertalige ontwikkeling van kinderen met TOS binnen onze vroegbehandeling.

Voor de praktijk

Wat levert dit project op?

  • Een opzet voor een uniform volgsysteem voor meertalige peuters met TOS, voor de hele sector. Deze opzet omvat de MOL-werkwijze en adviezen voor de implementatie hiervan.
  • Meer kennis over de doelgroep meertalige peuters met TOS binnen de vroegbehandeling.

Meer weten?

Dit onderzoek is op dit moment in volle gang. In het najaar van 2020 hopen we de eerste resultaten binnen te hebben en aanbevelingen vanuit MOL voor de praktijk te kunnen geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Roxette van den Bosch.