TOS in Beeld

Enige tijd geleden maakten ambulant dienstverleners melding van grote handelingsverlegenheid onder leerkrachten bij het inschatten van en inspelen op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met TOS in het regulier onderwijs. Om zicht te krijgen op de ondersteuningsvragen van onderwijsprofessionals in het regulier onderwijs is het project TOS in Beeld uitgevoerd.

Lees voor

Doelstelling

Het doel van dit project was het in kaart brengen van:

  1. De ondersteuningsvragen van leerkrachten in het regulier onderwijs
  2. De wijze waarop kennis over TOS binnen de schoolteams wordt geborgd

Voor de praktijk

Als antwoord op de ondersteuningsvragen van leerkrachten in het regulier onderwijs, is de website TOS in Beeld ontwikkeld. Deze website geeft kennis over TOS en praktische handvatten voor het begeleiden van leerlingen met TOS in het regulier onderwijs. Daarnaast is er een tool ontwikkeld om kennis en expertise over TOS binnen de school te borgen. Deze tool is via de website TOS in Beeld beschikbaar gemaakt voor het gehele onderwijsveld.

Meer weten?

Het project TOS in Beeld gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en was een samenwerking tussen het Expertisecentrum Nederlands, Koninklijke Kentalis en Koninklijke Auris Groep. Dit project is uitgevoerd in de periode van augustus 2015 – augustus 2017.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Team onderzoek.