Mogelijkheden voor Inclusiever Onderwijs aan Oudere Leerlingen met TOS (MIOO)

Voor sommige leerlingen met TOS is het cluster 2 (speciaal) onderwijs de beste onderwijsplek, maar voor andere leerlingen met TOS is een reguliere onderwijsplek geschikter. Maar waar zit dat verschil in? Wanneer gaat een TOS-leerling naar het regulier onderwijs en wanneer naar het cluster 2 onderwijs, en wat hebben deze leerlingen nodig? Deze vragen staan centraal in het onderzoek MIOO (Mogelijkheden voor Inclusiever Onderwijs voor Oudere leerlingen met TOS).

Lees voor

Doelstelling

In MIOO worden de kenmerken en onderwijsbehoeften van oudere leerlingen (9-15 jaar) met een TOS in kaart gebracht, zowel in het regulier als in het cluster 2 onderwijs. Daarnaast worden de ondersteuningsbehoeften van betrokkenen in het geven van onderwijs aan oudere leerlingen met TOS om aan deze onderwijsbehoeften te kunnen voldoen onderzocht.

Opzet van het onderzoek

MIOO is een Siméabreed project, geïnitieerd door Auris en ondergebracht bij de leerstoel TOS in Passend Onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Om een goed beeld te krijgen van de verschillende onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften, worden in dit project vier verschillende onderzoeksmethodes gebruikt om informatie op te halen:

  • Een literatuuronderzoek;
  • Interviews met betrokkenen in het onderwijs aan leerlingen met TOS;
  • Een onderzoek naar patronen in de dossiers van de leerlingen met TOS;
  • Online vragenlijsten voor zorg- en onderwijsprofessionals en ouders.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Darlene Keydeniers.