Evaluatie Tas vol Taal

Veel momenten op de dag en veel materialen die ouders thuis hebben, zijn geschikt om de taalontwikkeling van het kind te stimuleren. Ondanks de positieve invloed van ouderbetrokkenheid op het leren van kinderen, ervaart een groot deel van de ouders onzekerheid over hun rol in de behandeling en begeleiding van het kind.

Lees voor

Binnen Auris is daarom de ‘Tas vol taal’ ontwikkeld waarmee ouders samen met het kind op een leuke manier met taal bezig kunnen zijn, en de behandeling thuis kunnen voortzetten. De Tas vol Taal bevat spelletjes en boekjes om samen met het kind mee aan te slag te gaan en is zowel voor kinderen met TOS als doof-/slechthorendheid beschikbaar.

Doelstelling

In het kader van de doorontwikkeling wordt de Tas vol Taal periodiek geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is het in kaart brengen van de ervaringen van ouders met de Tas vol Taal. De eerste evaluatie is uitgevoerd in 2016, de tweede evaluatie in 2019.

Voor de praktijk

Op basis van de resultaten uit de evaluatie wordt gekeken op welke manier de Tas vol Taal nog beter kan aansluiten bij de wensen van de ouders, zodat zij hun kind in de thuissituatie kunnen begeleiden in de taalontwikkeling.

Opzet onderzoek

Door middel van een digitale vragenlijst zijn de ervaringen van ouder(s)/verzorger(s) met de Tas vol Taal opgehaald. De evaluatie van 2019 is ingevuld door 29 ouders.

Resultaten

Uit de evaluatie van 2019 blijkt dat Tas vol Taal over het algemeen positief door ouders wordt ontvangen. Ouders geven aan dat hun kind het (een beetje) leuk vond om thuis met de Tas bezig te zijn. De meeste ouders zijn positief over de uitleg over de Tas vol Taal die ze van Auris-medewerkers hebben gekregen. Daarnaast geven de meeste ouders aan de tips bij de Tas makkelijk te begrijpen en goed te kunnen inzetten tijdens het werken met de Tas. De tips over het uitlokken van taal tijdens het spelen van een spelletje blijken voor ouders de meeste meerwaarde te hebben. Dit komt mogelijk doordat ouders het vanzelfsprekender vinden om taal uit te lokken tijdens het lezen van een boekje, dan tijdens het spelen van een spelletje. Ouders merken vooruitgang in de woordenschatontwikkeling van hun kind na het werken met de Tas, maar geven ook aan het moeilijk te vinden om dat goed te beoordelen. De ervaren vooruitgang kan in een vervolgonderzoek mogelijk verder in kaart worden gebracht.

Meer weten?

In het najaar van 2021 wordt de Tas vol Taal opnieuw geëvalueerd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met team onderzoek.