Stelvaardigheid van leerlingen met TOS (StelT)

Veel kinderen met TOS hebben naast mondelinge taalproblemen moeite met geschreven taal. Een groot onderdeel hiervan is het schrijven van teksten. We weten weinig over de stelvaardigheid van (Nederlandse) kinderen met TOS. Daarom doet Auris hier samen met de Universiteit Utrecht onderzoek naar.

Lees voor

Doelstelling

Het doel van StelT is om verschillen in stelvaardigheid van kinderen met en zonder TOS in kaart te brengen. In de internationale literatuur is vooral onderzoek gedaan naar de kwantitatieve aspecten van opstellen. Denk hierbij aan het aantal zinnen en woorden dat kinderen opschrijven. In StelT kijken we daarnaast naar de kwalitatieve aspecten van opstellen. We bekijken bijvoorbeeld of kinderen zintuiglijke woorden gebruiken: dit zijn woorden die te maken hebben met zien, horen, voelen, ruiken, en proeven. Ook willen we weten of kinderen met TOS belangrijke verhaalelementen in hun opstellen verwerken. Denk hierbij aan Wie? Wat? Waar? Waarom?-vragen.

Opzet onderzoek

Het onderzoek is gestart in 2022. We verzamelden gegevens van 71 kinderen met TOS in groep 8 en 141 kinderen zonder TOS in groep 6 t/m 8. Hiermee kunnen we de stelvaardigheid van kinderen met TOS vergelijken met leeftijdsgenoten en met jongere kinderen zonder TOS. Alle kinderen schreven in 15 minuten een opstel. We namen ook een aantal taaltesten af en vroegen CITO resultaten op bij de leerkrachten.

Voor de praktijk

Als we beter zicht hebben op de stelvaardigheid van kinderen met TOS, kan de instructie op school hier waar nodig op aangepast worden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Marije Boonstra.