Bouke Bouwt

Samen met de Hogeschool Utrecht (HU) onderzoekt Auris of de serious game Bouke Bouwt effectief is voor de zinsontwikkeling in de logopedische behandeling van kinderen met TOS. Gaan kinderen meer vooruit na behandeling met Bouke Bouwt dan na een periode van gebruikelijke therapie?

Lees voor

Doelstelling

Samen met de Hogeschool Utrecht (HU) onderzoekt Auris of de serious game Bouke Bouwt effectief is voor de zinsontwikkeling in de logopedische behandeling van kinderen met TOS. Gaan kinderen meer vooruit na behandeling met Bouke Bouwt dan na een periode van gebruikelijke therapie?

Opzet onderzoek

De kinderen met TOS werden geworven via de Ambulante Dienst van Auris. Een groep van 24 kinderen met TOS (19 jongens en 5 meisjes) en hun eerstelijns logopedisten deden mee aan het onderzoek. De AD’ers hielpen bij de werving en coördinatie en zorgden er ook voor dat de kinderen op school konden oefenen (als dat thuis niet lukte).

De kinderen kregen acht weken gebruikelijke behandeling en acht weken behandeling met Bouke Bouwt. We vergeleken drie baseline metingen met twee metingen na de interventie. Om zinsbouw te meten lieten logopedisten de kinderen een verhaal navertellen en zinnen herhalen. We keken naar vooruitgang op een aantal verschillende uitkomstmaten, zoals de gemiddelde uitingslengte, het aantal zinsdelen per uiting en het aantal samengestelde zinnen. Daarnaast vroegen we de kinderen, ouders en logopedisten hoe ze de behandeling met Bouke Bouwt vonden.

Resultaten

De resultaten zullen in het laatste kwartaal van 2023 geanalyseerd worden en in het eerste kwartaal van 2024 gerapporteerd worden.

Voor de praktijk

De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden voor een verdere onderbouwing van de interventie Bouke Bouwt voor oudere kinderen met TOS (7-10 jaar).

Meer weten?

Het onderzoek is in 2022 – 2023 uitgevoerd met een eenjarige subsidie (open ronde Expertise-instellingen ZG) van ZonMW. HU onderzoekers waren Rob Zwitserlood (projectleider) en Ingrid Singer. Auris onderzoekers waren Annemarie Kerkhoff en Dinte Vlieger. Studenten van de Universiteit Utrecht hebben geholpen bij de dataverwerking. In een klankbordgroep waren de FOSS oudervereniging, het Lectoraat Logopedie, GameTailors en de NVLF vertegenwoordigd.

De game Bouke Bouwt voor zinsbouwtraining  is ontwikkeld binnen SIA RAAK-mkb project “ZINnig” (Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen).

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Annemarie Kerkhoff.

 

Publicaties

Zwitserlood, R. (2015). MetaTaal: Een multimodale en metalinguïstische therapie aanpak voor oudere kinderen met TOS. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, 11, 6-13.