Transitie naar Onderwijs vanuit Zorg voor kinderen met TOS (TOZ voor TOS)

Veel kinderen die de behandelgroepen voor kinderen met (een vermoeden van) TOS bezoeken, maken aan het einde van de behandelperiode de overgang van zorg naar onderwijs. Voor kinderen en ouders is dit een spannende tijd. Veel ouders voelen zich onvoldoende toegerust om hun kinderen goed te begeleiden in dit overgangsmoment. Daarom is de rol van zorg- en onderwijsprofessionals erg belangrijk in de begeleiding van ouders, bijvoorbeeld in het maken van de schoolkeuze en het aanvragen van onderwijsondersteuning.

Lees voor

Doelstelling

In het project Transitie naar Onderwijs vanuit Zorg voor kinderen met TOS (TOZ voor TOS) wordt onderzocht hoe de transitie vanuit de ZG-zorg voor kinderen met TOS naar het onderwijs kan worden geoptimaliseerd.

Opzet van het onderzoek

TOZ voor TOS is een gezamenlijk project van Auris, Kentalis en de NSDSK. In dit project wordt onderzocht wat de knelpunten, goede praktijken en behoeftes zijn van de verschillende betrokkenen (ouders en hun kinderen, zorg- en onderwijsprofessionals). Er is een poll uitgezet onder ouders waar naar hun ervaringen werd gevraagd. Om de ervaringen van de zorg- en onderwijsprofessionals in kaart te brengen is er een enquête uitgezet en met alle betrokkenen zijn focusgroepen georganiseerd om dieper in te gaan op de opgehaalde informatie uit de polls en enquêtes. Met deze informatie wordt een tool ontwikkeld om de overgang van behandelgroep naar de basisschool te versoepelen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Darlene Keydeniers.