ZINnig: Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen

Een hardnekkig symptoom van TOS is het zwak formuleren van zinnen. De incorrecte zinsbouw en grammatica zorgen voor onbegrip bij de luisteraar. Professionals die kinderen met TOS begeleiden, erkennen het belang van therapie gericht op dit taalaspect.

Lees voor

Professionals gaven aan dat er voor kinderen van 7 tot 10 jaar onvoldoende behandelmateriaal is om zinsbouw en grammatica te remediëren. Daarnaast waren bestaande onderzoeksinstrumenten niet altijd toepasbaar in de klinische praktijk, bijvoorbeeld omdat ze te tijdsintensief of te complex zijn.

Doelstelling

Het doel van project ZINnig is het verbeteren van de taaltherapie gericht op zinsbouw en grammatica voor kinderen met TOS door:

  1. Het ontwikkelen van kennis over de grammaticale ontwikkeling
  2. Het ontwikkelen van tools voor het slim en snel uitvoeren van spontane taalanalyses en het selecteren en evalueren van behandeldoelen
  3. Het ontwikkelen van een grammaticaal behandelprogramma met digitale ondersteuning

Voor de praktijk

Binnen het project is de webapplicatie SponTaal ontwikkeld ter ondersteuning van het uitvoeren van een spontane taalanalyse en het prioriteren van behandeldoelen. Daarnaast is de Handreiking Spontane Taalanalyse van Kindertaal geschreven. Deze handreiking dient als een naslagwerk en bevat videovoorbeelden. Aanvullend is een beslisboom opgesteld voor het opstellen van behandeldoelen samen met het kind.

Als laatste is er een nieuw therapieprogramma ontwikkeld gericht op grammaticale problemen bij kinderen met TOS in de leeftijd van 7-10 jaar. Dit heeft geresulteerd in een serious game; WaanZINnig. Zowel de webapplicatie SponTaal als de serious game WaanZINnig zijn in de praktijk uitgeprobeerd door logopedisten en kinderen.

Meer weten?

De Koninklijke Auris Groep heeft deelgenomen aan het consortium van ZINnig. Het consortium bestond daarnaast uit: Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, logopediepraktijken en de NVLF. Alle producten zijn in nauwe samenwerking en co-creatie met de deelnemende logopedisten ontwikkeld. Het project is uitgevoerd in de periode van juni 2018 tot november 2020 en is gesubsidieerd door SIA-RAAK-mkb.

Meer informatie over het project ZINnig is te vinden op de website van Hogeschool Utrecht.