• Onderzoeksambitie

Onderzoeksambitie

Lees voor

Binnen Auris willen we zo veel mogelijk gebruikmaken van onderbouwde aanpakken en strategieën. Daarom voert Auris praktijkgericht onderzoek uit. Zo krijgen we steeds meer zicht op de effectiviteit van onze zorg en ons onderwijs. De nieuwe kennis en inzichten die praktijkgericht onderzoek oplevert, dragen bij aan het optimaliseren van onze zorg en ons onderwijs.

De onderzoeksambitie van Auris beschrijft hoe we het onderzoek bij Auris organiseren en op welk onderzoek we ons richten. Binnen deze onderzoeksambitie staan drie onderzoekslijnen centraal:

Onderzoekslijn 1: Taal Centraal
Onderzoekslijn 2: TOS en School
Onderzoekslijn 3: TOS en Participatie

De onderzoekslijnen vormen het kader waarbinnen Auris praktijkgericht onderzoek uitvoert. De onderzoekers van Auris doen het onderzoek samen met praktijkprofessionals. Zij zorgen samen voor toepassing van nieuwe kennis en inzichten in de praktijk, zodat we de zorg en het onderwijs voor onze cliënten (steeds) kunnen (blijven) optimaliseren.