Groepsbehandeling gericht op de klankontwikkeling van peuters

Vanuit de praktijk is er behoefte om de klankontwikkeling van peuters met TOS, naast de individuele behandeling, tijdens het groepsaanbod te ondersteunen. Daarom is er binnen Auris een groepsbehandeling gericht op de klankontwikkeling van peuters met TOS ontwikkeld.

Lees voor

Vanuit de praktijk is er behoefte om de klankontwikkeling van peuters met TOS, naast de individuele behandeling, tijdens het groepsaanbod te ondersteunen. Daarom is er binnen Auris een groepsbehandeling gericht op de klankontwikkeling van peuters met TOS ontwikkeld.

De groepsbehandeling bestaat uit vijf verschillende klanklessen met als doel dat kinderen verschillen en overeenkomsten tussen klanken gaan ontdekken, en hierdoor hun klanksysteem gaan herordenen en uitbreiden. In dit onderzoek is de effectiviteit van deze groepsbehandeling onderzocht.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek was om (1) de kennis over de klankontwikkeling van peuters met TOS te vergroten en (2) het effect te meten van de ontwikkelde groepsbehandeling en hiermee het handelingsrepertoire van de groepsbehandeling uit te breiden.

Opzet onderzoek

Bij 31 kinderen werd naast de individuele fonologische behandeling de groepsbehandeling aangeboden. Er werd gekeken of kinderen tijdens de periode met groepsbehandeling meer vooruitgingen in hun fonologische vaardigheden dan tijdens een periode zonder groepsbehandeling (maar met de individuele behandeling).

Resultaten

De kinderen groeiden meer in hun fonologische ontwikkeling tijdens de periode met groepsbehandeling dan tijdens de periode met alleen individuele behandeling. Dit laat dus zien dat de klanklessen een positief effect hebben op de fonologische ontwikkeling bij peuters met TOS. De klanklessen vormen nu een vast onderdeel van het aanbod in de behandelgroepen van Auris.

Meer weten?

Dit project is uitgevoerd door Brigitta Keij en Esther Ottow. Het project is in 2017 gestart en in 2019 afgerond. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Anouk Scheffer.

Publicaties

Esther Ottow en Brigitta Keij hebben in 2020 de resultaten van dit project gepubliceerd in het International Journal of Speech-Language Pathology.

Referentie:
Ottow-Henning, E., & Keij, B. (2020). Does group intervention make a difference for the speech sound development of Dutch pre-school children with Developmental Language Disorder? International Journal of Speech-Language Pathology, 22(6), 696-707. Doi: 10.1080/17549507.2020.1842496

Does group intervention make a difference for the speech sound development of Dutch pre-school children with Developmental Language Disorder? – PubMed