COMPARe: Communicatieve Participatie

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft gevolgen voor de taalontwikkeling van je kind. Maar het kan ook gevolgen hebben voor het meedoen in dagelijkse situaties waar je kind contact maakt met anderen. Bijvoorbeeld thuis, op school, of tijdens sport. Het kunnen meedoen in situaties waarvoor je moet communiceren noemen we communicatieve participatie.

Lees voor

Doelstelling

In COMPARe ontwikkelen we een vragenlijst die communicatieve participatie meet bij kinderen met TOS tussen de 6-12 jaar. We ontwikkelen twee versies van de vragenlijst. Eén versie voor de ouder van het kind, en één voor de leerkracht en/of zorgprofessional van het kind. Zo kan de communicatieve participatie van het kind in verschillende situaties (school, gezin) in kaart worden gebracht.

Opzet onderzoek

COMPARe bestaat uit twee fases. In de eerste fase ontwikkelen we de items voor de vragenlijst. Dit doen we in samenspraak met ouders en professionals, bijvoorbeeld door interviews af te nemen. Daarin vragen we naar situaties waarin ze zien dat het voor hun kind moeilijker is om mee te doen.
In fase twee laten we de ontwikkelde vragenlijst invullen door ouders en professionals. Zo kunnen we kijken of de vragenlijst vooruitgang in de communicatieve participatie van het kind meet. We zullen ook aan de deelnemers vragen hoe zij het invullen van de vragenlijst hebben ervaren.

Resultaten

Uit het onderzoek komen twee voorlopige COMPARes: een oudervragenlijst en een professionalvragenlijst. We verwachten dat dat dit instrument er begin 2025 is.

Voor de praktijk

De ontwikkelde COMPARe vragenlijst kan alvast gebruikt worden in de praktijk, bijvoorbeeld op scholen voor speciaal- of regulier onderwijs, of op de naschoolse behandelgroepen. De COMPARe vragenlijst moet dan nog wel gevalideerd worden. Dat betekent dat we in vervolgonderzoek de betrouwbaarheid en validiteit van de COMPARe willen gaan meten.

Meer weten?

Het COMPARe onderzoek loopt van 2023-2025. Dit project wordt uitgevoerd door Auris, Kentalis, NSDSK en de Hogeschool Utrecht, en wordt gefinancieerd door ZonMW.
U kunt contact opnemen met projectleider Rosanne Abrahamse voor meer informatie.