Aap Noot TOS

Sinds 2022 wordt dyslexiezorg vergoed voor kinderen met dyslexie en comorbide problematiek. Hierdoor is dyslexiebehandeling nu ook beschikbaar voor kinderen met TOS en bijkomstige ernstige leesproblemen. Echter is het op dit moment niet bekend of en hoe deze behandeling aanslaat bij kinderen met TOS. Daarom is het onderzoeksproject Aap Noot TOS gestart. Dit doet de Koninklijke Auris Groep in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) en het Regionaal Instituut Dyslexie (RID).

Lees voor

Doelstelling

Met Aap Noot TOS willen we onderzoeken of de reguliere dyslexiebehandeling (net zo) effectief is voor kinderen met TOS en ernstige en hardnekkige leesproblemen. Ook willen we weten of en hoe we de dyslexiebehandeling kunnen optimaliseren voor deze doelgroep.

Opzet onderzoek

Minstens 35 kinderen met TOS en bijkomstige leesproblemen in de groepen 5/6/7 uit het cluster-2 onderwijs zullen deelnemen aan het onderzoek. Deze kinderen zullen allemaal de reguliere dyslexiebehandeling krijgen vanuit het RID. Hun lees- en spellingscores worden voor, tijdens en na de dyslexiebehandeling vergeleken met de scores van 1) kinderen met TOS en leesproblematiek die geen dyslexiebehandeling hebben gehad en 2) met kinderen met enkelvoudige dyslexie die dezelfde dyslexiebehandeling hebben gehad. Zo kunnen we onderzoeken of:
De dyslexiebehandeling een (positief) effect heeft op de lees- en spelvaardigheid van kinderen met TOS.
De reguliere dyslexiebehandeling net zo effectief is voor kinderen met TOS en leesproblemen als voor kinderen met enkelvoudige dyslexie.
Ook worden er binnen het onderzoek klankbordgroepen met onderwijs- en dyslexie-professionals georganiseerd. Hierin zal worden besproken op welke manier de dyslexiebehandeling het best kan worden aangeboden aan kinderen met TOS en leesproblemen.

Voor de praktijk

Resultaten van dit onderzoek zullen nieuwe inzichten geven in de effectiviteit van dyslexiebehandeling voor kinderen met TOS en bijkomstige leesproblemen. Ook zullen we meer te weten komen over de sterke kanten en valkuilen van het huidige aanbod, en welke aspecten aangepast moeten worden om de dyslexiebehandeling voor deze doelgroep te optimaliseren.

Meer weten?

Het project Aap Noot TOS is gestart in mei 2023 en heeft een duur van 2 jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de postdoc-onderzoeker van dit onderzoek, Cara Verwimp.