• Onze onderzoekers

Onze onderzoekers

Maak kennis met de onderzoekers van Auris. Zij doen zelf of samen met anderen wetenschappelijk onderzoek. Zo werken zij onder meer samen met Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Kentalis, NSDSK en Expertise Centrum Nederlands.

Lees voor
Brigitta Keij

Brigitta Keij

Dr. Brigitta Keij is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Zij is taalkundige en  gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling van jonge kinderen. Brigitta is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen Auris. Daarnaast is zij inhoudsdeskundige op het gebied van fonologie, meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen.

Stuur e-mail
Britt Hakvoort

Britt Hakvoort

Dr. Britt Hakvoort is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Britt is taalkundige en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam bij Pedagogiek en Onderwijskunde, op onderzoek naar risicofactoren voor dyslexie. Binnen Auris is Britt verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van onderwijsonderzoek met als doel: kinderen met TOS en onderwijsprofessionals te ondersteunen.

Stuur e-mail
Roxette van den Bosch

Roxette van den Bosch

Dr. Roxette van den Bosch is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Zij is opgeleid tot orthopedagoog met een specialisatie ‘leerproblemen’ en is gepromoveerd op de interpretatie en het gebruik van leerlingendata door leerkrachten. Binnen Auris houdt Roxette zich voornamelijk bezig met onderwijsonderzoek gericht op kinderen met TOS. Zij is betrokken bij verschillende projecten, onder andere op het gebied van lezen, spelling en meertaligheid.

 

Stuur e-mail
Marije Boonstra

Marije Boonstra

Dr. Marije Boonstra is senior onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Marije is ontwikkelingspsycholoog met een specialisatie in de neuropsychologie (de relatie tussen hersenen en gedrag). Ze promoveerde op neurocognitieve aspecten van ADHD. Daarna heeft ze zich in verschillende functies beziggehouden met onderzoek en beleid in het onderwijs. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe kinderen leren en wat voor gevolgen leer- en functiestoornissen (zoals TOS of doof- en slechthorendheid) voor het leren hebben. Binnen Auris houdt Marije zich bezig met onderwijsonderzoek.

Stuur e-mail
Annemarie Kerkhoff

Annemarie Kerkhoff

Dr. Annemarie Kerkhoff is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Annemarie is opgeleid als taalwetenschapper en gepromoveerd op een onderzoek naar taalontwikkeling van jonge kinderen. Annemarie is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Stuur e-mail
Maartje de Klerk

Maartje de Klerk

Maartje de Klerk is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunde Diensten. Maartje is opgeleid als taalwetenschapper en zit in de afrondende fase van haar promotietraject. Dit onderzoek gaat over de spraakklankwaarneming van jonge kinderen met en zonder een risico op dyslexie. Binnen Auris is Maartje betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, voornamelijk binnen zorg.

Stuur e-mail
Belinda van der Aa

Belinda van der Aa

Belinda van der Aa is onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Belinda is opgeleid als logopedist, leerkracht en heeft Gebarentaalwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie heeft ze geschreven over het gebruik van NGT classifier-constructies door horende, reeds vaardige, NGT-gebruikers. Binnen Auris is zij aanspreekpunt voor onderzoek m.b.t. D/SH.

Stuur e-mail
Liza van den Bulk

Liza van den Bulk

Liza van den Bulk MSc is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Liza is opgeleid tot orthopedagoog en studeerde af op een project over het effect van digitale feedback op lezen. Binnen Auris is zij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs aan kinderen met TOS in de onderwijsleeftijd.

Stuur e-mail
Wendy Bliekendaal

Wendy Bliekendaal

Wendy Bliekendaal MA is onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Wendy is opgeleid tot klinisch linguïst aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij tijdens haar studie de focus legde op de fonologische ontwikkeling van kinderen met TOS. Binnen Auris is Wendy betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten.

Stuur e-mail
Inge van Dijke

Inge van Dijke

Inge van Dijke MA is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Zij is afgestudeerd als logopedist en heeft daarna de masteropleiding toegepaste taalwetenschap afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen haar studie heeft zij gekozen voor de specialisatie taalstoornissen. Inge is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten.

Stuur e-mail
Kelly Boekraad

Kelly Boekraad

Kelly Boekraad MA is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Zij heeft de masteropleiding taal- en spraakpathologie afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar scriptie heeft zij geschreven over een narratieve interventie bij schoolgaande kinderen met TOS. Op dit moment volgt ze de studie logopedie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Als onderzoeker binnen Auris houdt zij zich bezig met projecten gericht op jonge kinderen (0-5 jaar) met TOS.

Stuur e-mail
Anouk Scheffer

Anouk Scheffer

Anouk Scheffer MA is promovenda bij Auris Ondersteunende Diensten en Universiteit Utrecht. Anouk is opgeleid tot taalkundige. Haar promotieonderzoek gaat over de mogelijke samenhang tussen de fonologische en grammaticale ontwikkeling van jonge kinderen met TOS.

Stuur e-mail