• Onze onderzoekers

Onze onderzoekers

Maak kennis met de onderzoekers van Auris. Zij doen zelf of samen met anderen wetenschappelijk onderzoek. Zo werken zij onder meer samen met Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Kentalis, NSDSK en Expertise Centrum Nederlands.

Lees voor
Brigitta Keij

Brigitta Keij

Dr. Brigitta Keij is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Zij is taalkundige en  gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling van jonge kinderen. Brigitta is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen Auris. Daarnaast is zij inhoudsdeskundige op het gebied van fonologie, meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen.

Stuur e-mail
Britt Hakvoort

Britt Hakvoort

Dr. Britt Hakvoort is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Britt is taalkundige en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam bij Pedagogiek en Onderwijskunde, op onderzoek naar risicofactoren voor dyslexie. Binnen Auris is Britt verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van onderwijsonderzoek met als doel: kinderen met TOS en onderwijsprofessionals te ondersteunen.

Stuur e-mail
Roxette van den Bosch

Roxette van den Bosch

Dr. Roxette van den Bosch is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Zij is opgeleid tot orthopedagoog en gepromoveerd op de interpretatie en het gebruik van leerlingendata door leraren. Binnen Auris is Roxette verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is zij inhoudsdeskundige op het gebied van onderwijs, lezen, spelling, meertaligheid en monitoren.

Stuur e-mail
Marije Boonstra

Marije Boonstra

Dr. Marije Boonstra is senior onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Marije is ontwikkelingspsycholoog met een specialisatie in de neuropsychologie (de relatie tussen hersenen en gedrag). Ze promoveerde op neurocognitieve aspecten van ADHD. Daarna heeft ze zich in verschillende functies beziggehouden met onderzoek en beleid in het onderwijs. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe kinderen leren en wat voor gevolgen leer- en functiestoornissen (zoals TOS of doof- en slechthorendheid) voor het leren hebben. Binnen Auris houdt Marije zich bezig met onderwijsonderzoek.

Stuur e-mail
Annemarie Kerkhoff

Annemarie Kerkhoff

Dr. Annemarie Kerkhoff is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Annemarie is opgeleid als taalwetenschapper en gepromoveerd op een onderzoek naar taalontwikkeling van jonge kinderen. Annemarie is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Stuur e-mail
Esther Ottow

Esther Ottow

Esther Ottow MSc onderzoeker binnen Auris Ondersteunende diensten. Logopedist en leerpsycholoog met interesse in o.a. woordenschat, fonologie en Hanen-strategieën. Esther is inhoudsdeskundige op het gebied van jonge kinderen met TOS, kennisdeling en ICT-toepassingen in de behandeling.

Stuur e-mail
Liza van den Bulk

Liza van den Bulk

Liza van den Bulk MSc is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Liza is opgeleid tot orthopedagoog en studeerde af op een project over het effect van digitale feedback op lezen. Als student en als onderzoeksassistent heeft zij in verschillende projecten rondom lezen en taal onderzoekservaring opgedaan. Binnen Auris is zij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs aan kinderen met TOS in de onderwijsleeftijd.

Stuur e-mail
Wendy Bliekendaal

Wendy Bliekendaal

Wendy Bliekendaal MSc is onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Wendy is opgeleid tot klinisch linguïst aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij tijdens haar studie de focus legde op de fonologische ontwikkeling van kinderen met TOS. Binnen Auris is Wendy betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten.

Stuur e-mail
Kelly Boekraad

Kelly Boekraad

Kelly Boekraad MSc is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Zij heeft de masteropleiding taal- en spraakpathologie afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar scriptie heeft zij geschreven over een narratieve interventie bij schoolgaande kinderen met TOS. Op dit moment volgt ze de studie logopedie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Als onderzoeker binnen Auris houdt zij zich bezig met projecten gericht op jonge kinderen (0-5 jaar) met TOS.

Stuur e-mail
Anouk Scheffer

Anouk Scheffer

Anouk Scheffer MA, is promovenda bij Auris Ondersteunende Diensten en Universiteit Utrecht. Anouk is opgeleid tot taalkundige. Haar promotieonderzoek gaat over de mogelijke samenhang tussen de fonologische en grammaticale ontwikkeling van jonge kinderen met TOS.

Stuur e-mail