• Onze onderzoekers

Onze onderzoekers

Maak kennis met de onderzoekers van Auris. Zij doen zelf of samen met anderen wetenschappelijk onderzoek. Zo werken zij onder meer samen met Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Kentalis, NSDSK en Expertise Centrum Nederlands.

Lees voor
Marije Boonstra

Marije Boonstra

Dr. Marije Boonstra is senior onderzoeker en teamleider onderzoek bij Auris Ondersteunende Diensten. Marije is ontwikkelingspsycholoog met een specialisatie in de neuropsychologie (de relatie tussen hersenen en gedrag). Ze promoveerde op neurocognitieve aspecten van ADHD. Daarna heeft ze zich in verschillende functies beziggehouden met onderzoek en beleid in het onderwijs. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe kinderen leren en wat voor gevolgen leer- en functiestoornissen (zoals TOS of doof- en slechthorendheid) voor het leren hebben. Binnen Auris houdt Marije zich bezig met onderwijsonderzoek.

Stuur e-mail
Britt Hakvoort

Britt Hakvoort

Dr. Britt Hakvoort is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Britt is taalkundige en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam bij Pedagogiek en Onderwijskunde, op onderzoek naar risicofactoren voor dyslexie. Binnen Auris is Britt verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van onderwijsonderzoek met als doel: kinderen met TOS en onderwijsprofessionals te ondersteunen.

Stuur e-mail
Roxette van den Bosch

Roxette van den Bosch

Dr. Roxette van den Bosch is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Zij is opgeleid tot orthopedagoog met een specialisatie ‘leerproblemen’ en is gepromoveerd op de interpretatie en het gebruik van leerlingendata door leerkrachten. Binnen Auris houdt Roxette zich voornamelijk bezig met onderwijsonderzoek gericht op kinderen met TOS. Zij is betrokken bij verschillende projecten, onder andere op het gebied van lezen, spelling en meertaligheid.

 

Stuur e-mail
Annemarie Kerkhoff

Annemarie Kerkhoff

Dr. Annemarie Kerkhoff is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Annemarie is opgeleid als taalwetenschapper en gepromoveerd op  onderzoek naar taalontwikkeling van jonge kinderen. Annemarie is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg voor de doelgroepen TOS en D/SH.

Stuur e-mail
Anouk Scheffer

Anouk Scheffer

Anouk Scheffer MA is promovenda bij Auris Ondersteunende Diensten en Universiteit Utrecht. Anouk is opgeleid tot taalkundige. Haar promotieonderzoek gaat over de mogelijke samenhang tussen de fonologische en grammaticale ontwikkeling van jonge kinderen met TOS.

Stuur e-mail
Belinda van der Aa

Belinda van der Aa

Belinda van der Aa is onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Belinda is opgeleid als logopedist, leerkracht en heeft Gebarentaalwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie heeft ze geschreven over het gebruik van NGT classifier-constructies door horende, reeds vaardige, NGT-gebruikers. Binnen Auris is zij aanspreekpunt voor onderzoek m.b.t. D/SH.

Stuur e-mail
Wendy Bliekendaal

Wendy Bliekendaal

Wendy Bliekendaal MA is onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Wendy is opgeleid tot klinisch linguïst aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij tijdens haar studie de focus legde op de fonologische ontwikkeling van kinderen met TOS. Binnen Auris is Wendy betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten.

Stuur e-mail
Inge van Dijke

Inge van Dijke

Inge van Dijke MA is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Zij is afgestudeerd als logopedist en heeft daarna de masteropleiding toegepaste taalwetenschap afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen haar studie heeft zij gekozen voor de specialisatie taalstoornissen. Inge is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten.

Stuur e-mail
Lisanne Geurts

Lisanne Geurts

Lisanne Geurts MSc is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Zij is afgestudeerd als neuropsycholoog en logopedist. Binnen Auris is Lisanne betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs aan kinderen met TOS.

Stuur e-mail
Darlene Keydeniers

Darlene Keydeniers

Dr. Darlene Keydeniers is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende diensten. Darlene is taalwetenschapper en heeft promotieonderzoek gedaan naar de effecten van meertalige kinderdagverblijven. Binnen Auris is Darlene betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Stuur e-mail
Emma Everaert

Emma Everaert

Dr. Emma Everaert is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Emma is opgeleid als psycholoog en neurowetenschapper. Ze promoveerde aan de Universiteit Utrecht bij Taalwetenschap op onderzoek naar de taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van kinderen met het 22q11.2 deletiesyndroom en kinderen met TOS. Binnen Auris is Emma is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Stuur e-mail
Dinte Vlieger

Dinte Vlieger

Dinte Vlieger MA is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Ze is opgeleid als taalkundige aan de Universiteit Utrecht. Binnen Auris is Dinte betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs aan kinderen met TOS.

Stuur e-mail
Charlotte Cohen

Charlotte Cohen

Charlotte Cohen MSc is onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Charlotte is logopedist en heeft de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht afgerond. Binnen Auris is ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen zorg en onderwijs.

Stuur e-mail
Rosanne Abrahamse

Rosanne Abrahamse

Rosanne Abrahamse is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Rosanne is opgeleid als taalkundige/ cognitief wetenschapper en promoveert binnenkort bij het Department of Linguistics van Macquarie University in Sydney. Haar promotieonderzoek gaat over de verwerking van gesproken taal bij dove en slechthorende kinderen met een cochleair implantaat en/of een hoortoestel. Binnen Auris is Rosanne betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs zowel aan kinderen met een TOS als aan dove en slechthorende kinderen.

Stuur e-mail