Auris medezeggenschap

Lees voor

Vergroten kwaliteit

Het doel van medezeggenschap bij Auris is dat de inbreng van medewerkers, ouders, leerlingen en cliënten de kwaliteit van de besluitvorming vergroot. Dat vraagt om: gelijkwaardig overleg met respect voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden, een goede informatievoorziening en een goede communicatie tussen alle partijen.

 

Medezeggenschapsraad Onderwijs

Medezeggenschapsraad Onderwijs

Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten.  En er is een deelraad op regioniveau. Elke locatie heeft ook een locatieraad. Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Onderwijs geldt.

 

Lees meer
Ondernemingsraad Zorg

Ondernemingsraad Zorg

De ondernemeningsraad (OR) is er voor alle medewerkers van Auris Zorg.  De leden worden ook door deze medewerkers gekozen. De OR stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Zorg geldt.

Per regio heeft de OR een onderdeelcommissie ingesteld. Deze bespreekt de regiospecifieke zaken met de directie. In iedere onderdeelcommissie zit ook een OR-lid om de lijntjes kort te houden.

Lees meer
Cliëntenraad

Cliëntenraad

Auris gelooft in samenwerking. Zo staat het ook beschreven in onze missie en visie en kernwaarden. De cliëntenraad vertegenwoordigt de mensen die gebruik maken van de zorg van Auris. In de cliëntenraad bedenken we samen hoe de hulp en zorg van Auris nog beter kan worden.

Lees meer