Medezeggenschapsraad Onderwijs

De medezeggenschap draagt bij aan het goed functioneren van Auris. De medezeggenschap houdt zich bezig met het belang van de organisatie en met de belangen van zowel medewerkers, ouders als leerlingen. Zo praat je als lid van de Medezeggenschapsraad mee over Auris-brede thema's, zoals HR-beleid, financiën en bedrijfsvoering of over nieuwe ICT- oplossingen.

Lees voor

Leden van de Medezeggenschapsraad

De MR wordt gevormd door ouders en medewerkers. In de MR zitten vier ouders met een kind op een Auris-school.  Er één zetel gereserveerd voor  een ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ambulante ondersteuning van Auris heeft. Daarnaast zitten er vijf medewerkers van Auris in de MR. De leden worden gekozen door de ouders en de medewerkers. De MR vergadert onderling zes tot acht per jaar en overlegt net zo vaak met de Raad van Bestuur. Ook is er twee keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

Voor vragen of het opvragen van openbare documenten kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris MR via mr@auris.nl.

Deelraad

In de Deelraad stem je in met of adviseer je over de plannen en het beleid van de regio, van de school of ambulante dienst. Je praat mee over een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor leerlingen en personeel. En de jaarplanning en schoolgids gaan bijvoorbeeld pas de deur uit als de Deelraad hiermee instemt.

Leden van de Deelraad

De Deelraad is een regionale raad. De Deelraad wordt gevormd door ouders en medewerkers.  In de Deelraad is plaats voor één medewerker en één ouder van elke locatie in de betreffende regio. In de Deelraad is één zetel beschikbaar voor een ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ambulante ondersteuning van Auris heeft. De Deelraad vergadert zes tot acht keer per jaar met elkaar en overlegt even zoveel keer met de regiodirectie.

Voor de Auris Ondersteunende Diensten (AOD) is een aparte Deelraad, waarin alleen personeelsleden zitting hebben.

Bij vragen kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris DR via deelraden@auris.nl.