Ondernemingsraad zorg

De ondernemingsraad (OR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Zorg geldt. Dit zijn de audiologische centra, behandelgroepen en ambulante behandeling. De OR is er voor al het personeel waar de CAO GZ op van toepassing is. De leden worden door deze medewerkers gekozen.

Lees voor

Doel van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) draagt bij aan het goed functioneren van Auris Zorg in al haar doelstellingen. Dit betekent dat de ondernemingsraad zowel het belang van de organisatie als het belang van de medewerker behartigd.  De belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht.

 

Inrichting OR

Aurisbreed vindt er zes maal per jaar overleg plaats tussen de ondernemingsraad en het bestuur. Daarnaast komt de OR gemiddeld 12 keer per jaar bij elkaar voor een onderling overleg. De OR bestaat uit zeven leden, uit verschillende regio’s en vanuit verschillende zorgonderdelen. Op regioniveau is de medezeggenschap georganiseerd in onderdeelcommissies (OC). De OC overlegt vier keer per jaar met de directie op regioniveau.

Meedenken met de onderdeelcommissie (OC)

Naast de vaste OC-leden heeft de commissie ook de mogelijkheid om gastleden uit te nodigen. Zo kunnen medewerkers vanuit alle verschillende locaties en functies de mogelijkheid krijgen om mee te denken met de onderdeelcommissie.