Medezeggenschap onderwijs

Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs en er is een deelraad op regioniveau. Elke locatie heeft een locatieraad. 

Medezeggenschapsraad
Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Onderwijs geldt. In deze MR zitten vier ouders met een kind op een van de scholen van Auris, Eén ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ondersteund wordt door de ambulante dienst van Auris en vijf medewerkers van Auris. Leden worden gekozen. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur. 

Voor vragen over of aan de medezeggenschap kun je contact opnemen met ambtelijk secretaris medezeggenschap via ambtelijksecretariaat@auris.nl.

Deelraad
De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. Daarnaast zit één ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ondersteund wordt door de Ambulante dienst van Auris. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de regiodirectie. Voor de AOD (Auris Ondersteunende Diensten) is een aparte Deelraad.

Op elke locatie is een Locatieraad. Ouders en medewerkers kunnen zich hier, in overleg met de directie, beschikbaar voor stellen. De Locatieraad bespreekt locatieaangelegenheden en adviseert de Deelraad en eventueel de MR. De onderwerpen die besproken worden in de Locatieraad hebben direct te maken met ouders en leerlingen. Een nauwe samenwerking tussen de Locatieraad en de Ouderraad, Oudervereniging of Oudercommissie ligt voor de hand. Dit wordt in overleg met de directie vormgegeven.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback