Doof of slechthorend 5-12 jaar

Als ouder weet u soms niet wat te doen om uw dove of slechthorende kind te helpen. Dan kunt u wel wat hulp gebruiken. Thuis of op school. Leer thuis duidelijk communiceren met uw kind. En volg cursussen om te leren gebaren. Op school helpt bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.

Lees voor

Uitgebreid gehooronderzoek bij Auris

Is er een vermoeden dat uw kind doof of slechthorend is? Dan verwijst de arts u naar een audiologisch centrum. Bij het Auris Audiologisch Centrum krijgt uw kind een uitgebreid gehooronderzoek. Onze specialisten meten wat hij of zij wel en niet hoort en hoe hard het geluid dan is. Is uw zoon of dochter al iets ouder? Dan doen andere specialisten aanvullend onderzoek. Want misschien is er meer aan de hand, zoals moeilijkheden met spreken of gedragsproblemen. Ook dan helpen we u graag verder.

Beter horen met een cochleair implantaat

Beter horen met een cochleair implantaat

Als uw zoon of dochter doof of ernstig slechthorend is, kan een cochleair implantaat (CI) helpen om spraakklanken te verstaan. Zo kan uw kind woorden leren. Sommige kinderen kunnen met een CI goed verstaan wat anderen zeggen en regulier onderwijs volgen.

Lees verder
Auris is tweetalig

Auris is tweetalig

In het speciaal onderwijs maken we gebruik van het Nederlands met Gebaren (NmG) en de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Hierdoor kan uw kind makkelijker informatie opnemen. Gaat uw kind naar het regulier onderwijs? Dan kan hij of zij ondersteuning krijgen van een ambulant begeleider van Auris.

Aanmelden gehooronderzoek

Heeft de arts de verwijzing rechtstreeks naar ons Audiologisch Centrum gestuurd? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt vanzelf bericht van ons over de verdere procedure. Heeft de arts de verwijzing meegegeven? Meld uw kind dan aan bij ons Audiologisch Centrum voor een gehooronderzoek.

Aanmelden