Horen met een cochleair implantaat

Is uw kind doof of ernstig slechthorend? Dan kan een cochleair implantaat (CI) helpen om spraakklanken te verstaan. Zo kan uw kind woorden leren. Sommige kinderen kunnen met een CI goed verstaan wat anderen zeggen en regulier onderwijs volgen.

Lees voor
Wat is een CI?

Wat is een CI?

Een CI is een hoorapparaat. Hiermee zijn geluiden te horen die met een gewoon hoortoestel niet of nauwelijks opgemerkt worden. Een gewoon hoorapparaat maakt geluiden harder. Een CI neemt de functie van het slakkenhuis over. Geluiden worden hierdoor niet harder, maar omgezet in signalen. Deze signalen gaan via het slakkenhuis naar de gehoorzenuw. Mensen met een CI horen hierdoor geluiden anders, dan hoe horende mensen dat doen. Een CI verandert niets aan de doofheid zelf.

Een CI voor uw kind

Een CI voor uw kind

Of uw kind in aanmerking komt voor een CI, is afhankelijk van verschillende factoren. Dit bekijken we per kind. Hierbij is in ieder geval het volgende van belang:

  • Er is sprake van een (zeer) ernstige gehoorbeperking aan beide oren. De oorzaak van deze gehoorbeperking ligt in het slakkenhuis.
  • Het is belangrijk dat de gehoorzenuw goed werkt.
  • Een gewoon hoortoestel werkt niet voldoende. Hierdoor komt de ontwikkeling van gesproken taal niet genoeg op gang.
Doof geboren of geworden?

Doof geboren of geworden?

We onderscheiden twee groepen kinderen.

  • Uw kind is doof of ernstig slechthorend geboren. De ontwikkeling van gesproken taal kan dan niet goed op gang komen. Het liefst wordt er een CI aangebracht rond het eerste levensjaar. Boven de vijf jaar wordt dit minder zinvol. Het leren herkennen en gebruiken van geluid wordt dan steeds moeilijker.
  • Uw kind is doof of ernstig slechthorend geworden. Of hij of zij dan in aanmerking komt voor een CI, hangt van verschillende factoren af. Zo kijken we naar de spraak- en taalontwikkeling, hoe lang uw kind doof is en het gebruik van hoortoestellen.