ZINspelen: spelenderwijs zinnen maken

Kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben moeite met de grammaticale regels van taal. Hierdoor maken zij kortere zinnen en vaker fouten dan kinderen zonder TOS. Ook duurt het langer voordat deze fouten verdwijnen. Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen deze achterstand nog steeds hebben wanneer zij een peuterbehandelgroep voor kinderen met TOS verlaten. Onderzoekers en professionals van Auris en NSDSK bundelen hun krachten. Samen onderzoeken zij of de grammaticale vaardigheden van kinderen binnen de peuterbehandelgroep effectiever gestimuleerd kunnen worden.

Lees voor

Doelstelling

Het doel van het project is om een aanvullende interventie te bieden gericht op het stimuleren van de grammaticale vaardigheden. Peuters zullen naast de individuele behandeling van de logopedist, een interventie aangeboden krijgen in een klein groepje binnen de peuterbehandelgroep. De interventie zal door de pedagogisch behandelaar van de groep, in samenwerking met de logopedist, worden ingezet.

Opzet onderzoek

Samen met logopedisten en pedagogisch behandelaren ontwikkelen wij een interventie en een training. De training heeft als doel de pedagogisch behandelaren te leren hoe zij de grammaticale ontwikkeling van peuters kunnen stimuleren. De interventie bestaat uit een reeks lesjes. Tijdens de lesjes worden grammaticale structuren geoefend. De interventie duurt 8 weken. Voordat de interventie van start gaat krijgen de peuters 8 weken ‘zorg zoals gewoonlijk’. Dat betekent dat zij de zorg krijgen die zij normaal ook krijgen. In totaal duurt het onderzoek dus 16 weken.

De grammaticale vaardigheden van kinderen worden op drie momenten gemeten. We meten eerst bij de start van het onderzoek. De tweede meting is na 8 weken ‘zorg zoals gewoonlijk’. De derde meting is aan het einde van het onderzoek, dus na de 8 weken interventie. We bekijken daarna of kinderen de grammaticale structuren die ze geoefend hebben meer gebruiken. Ook bekijken we of zij langere zinnen en minder fouten maken.

Resultaten

De resultaten laten zien of de grammaticale vaardigheden door pedagogisch behandelaren op de groep gestimuleerd kunnen worden binnen de peuterbehandelgroep voor kinderen met (een vermoeden van) een TOS.

Voor de praktijk

Binnen de peuterbehandelgroep wordt momenteel (vaak) niet gericht gewerkt aan de grammaticale ontwikkeling. Dit gebeurt wel tijdens individuele logopedie, maar vaak dus nog niet op de groep. Dit project wil daar verandering in brengen en onderzoeken of dit een goede verandering is.

Meer weten?

Dit project is een samenwerking tussen de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) en de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris is Maartje de Klerk projectleider. Vanuit de NSDSK is dat Iris Duinmeijer.

In de klankbordgroep van het project zitten onderzoekers van de Hogeschool Utrecht (Gerda Bruinsma), Kentalis (Annette Scheper) & Pento (Margo Zwitserlood).

Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met senior onderzoeker Maartje de Klerk.