FOCUS op communicatieve participatie

Het verbeteren van de taalontwikkeling is een van de hoofddoelen binnen de vroegbehandeling voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Hierbij is het ook van belang dat een kind taal kan gebruiken in zijn/haar sociale omgeving, zoals een gesprekje voeren met een vriendje of iets zeggen tegen iemand die hij of zij niet zo goed kent. Dit noemen we communicatieve participatie of communicatieve redzaamheid.

Lees voor

Er is binnen Nederland een instrument beschikbaar dat ontwikkeld is om de communicatieve participatie van kinderen tot 6 jaar te meten, namelijk de FOCUS-34-NL.

Doelstelling

In dit project onderzoeken we welke toegevoegde waarde de FOCUS-34-NL heeft binnen de vroegbehandeling van peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en de vroegbehandeling van dove en slechthorende (D/SH) peuters.

Opzet onderzoek

In ons onderzoekproject focussen we op drie aspecten: de ervaring van behandelaren en ouders met de vragenlijst, de mate van vooruitgang in communicatieve participatie tijdens de behandelperiode (gemeten met de FOCUS) en de mogelijke samenhang met de taalontwikkeling zoals gemeten d.m.v. taaltesten. Binnen het onderzoeksproject zullen 80 kinderen met TOS deelnemen in de leeftijd van 2;6 tot 4;0 jaar en 30 D/SH kinderen van 2;0 tot 3;6 jaar.

Resultaten

De resultaten worden momenteel geanalyseerd en gerapporteerd.

Voor de praktijk

De resultaten uit dit onderzoek zullen worden gebruikt om te bepalen of het zinvol is om de FOCUS-vragenlijst op structurele wijze in te zetten in de vroegbehandeling van peuters.

Meer weten?

Dit project wordt uitgevoerd door Adelante, Auris, Kentalis, NSDSK en Pento. We werken hierbij samen met onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, die de FOCUS vertaald hebben naar het Nederlands en onderzoek doen naar de betrouwbaarheid en validiteit van de FOCUS-vragenlijst.
Voor meer informatie, neem contact op met team onderzoek.