Taal doe je Samen!

Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het belangrijk dat zij vroeg hulp krijgen. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Om meer ouders op een laagdrempelige manier te bereiken is in regio Midden de ouder-kindgroep Taal doe je Samen! opgezet. Deze groep is voor ouders met kinderen die gaan starten op een behandelgroep voor TOS.

Lees voor

Bij de ouder-kindgroep Taal doe je Samen! bezoeken ouders een online informatieavond en gaan zij vier keer met hun kind naar de ouder-kindgroep toe om te leren hoe zij de taalontwikkeling spelenderwijs kunnen stimuleren. Dit aanbod voor ouders is inmiddels ook overgenomen door de andere regio’s van Auris en door de NSDSK.

In het onderzoeksproject Taal doe je Samen! onderzoeken we de effectiviteit van deze ouder-kindgroep.

Doelstelling

Het onderzoeksproject heeft als doel om te onderzoeken wat ouders precies van de ouder-kindgroep leren. En of ouders die geen/weinig Nederlands spreken of laagopgeleid zijn in dezelfde mate van de groep profiteren als ouders die vloeiend Nederlands spreken of hoger opgeleid zijn.

Opzet onderzoek

Bij vijftig ouders van Auris en de NSDSK die deelnemen aan de ouder-kindgroep Taal doe je Samen! worden vragenlijsten afgenomen en een spelsituatie met hun kind geobserveerd. Dit wordt zowel voorafgaand aan, als aansluitend op de bijeenkomsten van de ouder-kindgroep gedaan, om te kijken wat ouders van Taal doe je Samen! geleerd hebben.

Voor de praktijk

De resultaten zullen inzicht geven in hoe we de ouder-kindgroep en de oudercursussen kunnen verbeteren. Zo hopen we meer ouders te bereiken. Dit draagt uiteindelijk bij aan het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen met TOS.

Meer weten?

Het project Taal doe je Samen! loopt van maart 2022 tot maart 2024. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Roxette van den Bosch.