• Nieuws
  • Tweedaagse dagbehandeling Plus in de startblokken

Tweedaagse dagbehandeling Plus in de startblokken

Lees voor

15 juli 2022

Na de zomersluiting starten de behandelgroepen ‘nieuwe stijl’

De behandelgroepen van Auris voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gaan na de zomersluiting verder als tweedaagse behandelgroepen met een plusaanbod.

De tweedaagse groepsbehandeling is er voor kinderen vanaf 1 tot 5 jaar. Het behandelaanbod bestaat uit drie onderdelen: tweedaagse groepsbehandeling, brugfunctie en plusaanbod.

Bekijk hier het filmpje.

Een kind komt in een groepje van ongeveer acht kinderen. Er is veel aandacht voor spraak, taal, gebaren en/of gehoor voor ieder kind in de groep. Ouders zijn erg belangrijk voor de uitkomst van de behandeling. Daarom wordt er nauw samen gewerkt via de brugfunctie en het plusaanbod. Het plusaanbod is aanbod op maat voor ouder en kind.

Om een kind te laten deelnemen aan een behandelgroep is verwijzing nodig van audioloog of medisch specialist. Kijk ook op Behandelgroep TOS en op Behandelgroep DSH