Doof of slechthorend 0-4 jaar

Als kinderen twee weken oud zijn, wordt een gehoortest afgenomen. Is het duidelijk dat uw kind een gehoorproblemen heeft, dan kunt u ondersteuning krijgen van Auris. Kinderen die doof of slechthorend zijn, kunnen de gesproken taal om hen heen niet goed volgen. Bij het leren van taal lopen ze hierdoor snel achter. Daarom is het belangrijk om snel in actie te komen.

Lees voor

Uitgebreid gehooronderzoek

Op het consultatiebureau worden gehoortesten gedaan. Is er een vermoeden dat uw kind doof of slechthorend is? Dan verwijst de arts u naar een audiologisch centrum. Heeft de arts de verwijzing rechtstreeks naar ons Audiologisch Centrum gestuurd? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf bericht van ons over de verdere procedure.

Aanvullend onderzoek

Bij het Auris Audiologisch Centrum wordt een uitgebreid gehooronderzoek gedaan. Onze specialisten meten wat uw kind wel en niet hoort en hoe hard het geluid dan is. Is uw zoon of dochter al iets ouder? Dan doen andere specialisten aanvullend onderzoek. Misschien is er meer aan de hand, zoals problemen met spreken of gedrag. Ook dan helpen we u graag verder.

Beter horen met een cochleair implantaat

Beter horen met een cochleair implantaat

Als uw zoon of dochter doof of ernstig slechthorend is, kan een cochleair implantaat (CI) helpen om spraakklanken te verstaan. Zo kan uw kind woorden leren. Sommige kinderen kunnen met een CI goed verstaan wat anderen zeggen en regulier onderwijs volgen.

Lees verder
Tweetalig onderwijs bij Auris

Tweetalig onderwijs bij Auris

Door onderwijs en zorg in zowel gesproken taal als gebarentaal aan te bieden, krijgt uw dove of slechthorende kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Zo helpen we dove en slechthorende peuters en kleuters tweetalig thuis en in speciale behandelgroepen.

Auris helpt

Auris helpt

Auris helpt kinderen die doof of slechthorend zijn. Jonge kinderen ontdekken nog maar net de taal. De experts van Auris helpen peuters en kleuters. En kijken samen met u hoe we de taalontwikkeling van uw zoon of dochter kunnen verbeteren.

Diensten

Aanmelden gehooronderzoek

Heeft de arts de verwijzing meegegeven? Meld uw kind dan aan bij ons Audiologisch Centrum voor een gehooronderzoek.

Aanmelden