• Nieuws

Nieuws

We houden u graag op de hoogte. Zoals nieuws over onze organisatie, informatie over onderzoeken en andere interessante ontwikkelingen op het gebied van spraak, taal en gehoor.

Evenementen
Lees voor
Diploma’s op de Auris Colleges: gefeliciteerd!
11 juli 2023

Diploma’s op de Auris Colleges: gefeliciteerd!

Het was feest vorige week op de drie colleges van Auris. Daar kregen de leerlingen hun schooldiploma. We zijn erg trots op alle leerlingen!

Predicaat Excellente School 2023 – 2026 voor Auris Hildernisseschool
19 juni 2023

Predicaat Excellente School 2023 – 2026 voor Auris Hildernisseschool

‘Op deze school leer ik voor mezelf opkomen’ De Auris Hildernisseschool, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, ontving maandag 19 juni voor de vierde keer het predicaat Excellent van de Onderwijsinspectie. De leerlingen, ouders, de school en het bestuur zijn enorm trots. De inspectie is lovend over de manier waarop de leerlingen les krijgen en leren om mee te doen aan de samenleving. Ook de professionalisering van de leerkrachten scoort goed. ‘Zowel de leerlingen als leerkrachten hebben veel baat bij de manier waarop wordt geleerd en gewerkt op de Auris Hildernisseschool.‘

Nieuw: Spraak-/taalspreekuur Auris Zorg
1 juli 2023

Nieuw: Spraak-/taalspreekuur Auris Zorg

Auris Zorg is gestart met een laagdrempelig online spreekuur voor professionals. Het spraak-taalspreekuur is er voor logopedisten, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten en medewerkers van een consultatiebureau met kinderen van 0 tot 12 jaar.   U kunt bij het online spreekuur terecht als u vragen heeft of een casus wilt voorleggen over de spraak-taalontwikkeling of het gehoor van een kind. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen over kinderen die moeilijk verstaanbaar zijn of weinig woorden lijken te kennen. Sommige kinderen uiten regelmatig frustratie of het valt op dat ze vaak in conflict komen met leeftijdsgenoten.

Nu ook naschoolse behandelgroep van Auris in Haarlem
12 juni 2023

Nu ook naschoolse behandelgroep van Auris in Haarlem

Haarlem heeft nu ook een Auris STAP-groep, deze naschoolse behandelgroep is 13 juni van start gegaan. Op deze groep komen kinderen tussen de 6 en 10 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. Zij krijgen spelenderwijs taalaanbod.

Twee onderzoekers van Auris gepromoveerd
Onderzoek 6 juni 2023

Twee onderzoekers van Auris gepromoveerd

Auris kan twee senior onderzoekers feliciteren met hun promotie: Eind april promoveerde Emma Everaert bij prof.dr. Frank Wijnen en prof.dr. Ellen Gerrits van de Universiteit Utrecht. Op 6 juni verdedigde Darlene Keydeniers haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam bij prof.dr. Kuiken.

Communicatieve participatie bij kinderen met TOS
Onderzoek 11 april 2023

Communicatieve participatie bij kinderen met TOS

Communicatieve participatie wordt beïnvloed door meer dan alleen taalvaardigheid. Ook persoonlijke en omgevingsfactoren, zoals gezinsgrootte en opleidingsniveau van de ouders, hebben invloed. Daarover vertelde onderzoeker en promovenda Ingrid Singer in de Leergemeenschap van Auris en het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht. Prof. dr. Ellen Gerrits, lector Logopedie, opende de Leergemeenschap van maart met een kort overzicht van lopende onderzoekstrajecten binnen het Lectoraat.

Van Nul Tot Taal II voor professionals vernieuwd
27 maart 2023

Van Nul Tot Taal II voor professionals vernieuwd

Het vernieuwde magazine Van Nul tot Taal II is vanaf nu te bestellen via de website van Auris. Hierin lees je over de taalverwerving bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Nu ook naschoolse behandelgroep in Goes
6 maart 2023

Nu ook naschoolse behandelgroep in Goes

Goes heeft nu ook een Auris STAP-groep, deze naschoolse behandelgroep is half februari van start gegaan. Op de groep komen kinderen tussen de 5 en 9 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. Zij krijgen spelenderwijs taalaanbod.

Auris Wetenschappelijk Adviesraad
Onderzoek 6 februari 2023

Auris Wetenschappelijk Adviesraad

Eind 2022 heeft Koninklijke Auris Groep een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) ingesteld. De WAR van Auris heeft tien leden: zeven wetenschappers afkomstig uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden, en drie interne leden vanuit Auris. De leden adviseren Auris vanuit een breed maatschappelijk perspectief over onderzoek en innovatie in relatie tot onze strategische koers.

Aanpassing benaming arrangement onderwijs
Organisatie 27 januari 2023

Aanpassing benaming arrangement onderwijs

Sinds 1 januari 2023 gebruiken we bij Auris in de besluitbrieven niet langer 'Licht', 'Medium' of 'Intensief' als we spreken over arrangementen voor het onderwijs. Vanaf 1 januari spreken we over 'Ondersteuningsarrangement' (begeleiding door de AD) en 'Onderwijsarrangement' (onderwijs op een Auris so- of vso-locatie).

1 2 3 4 5 6 7