• Nieuws
  • Online gebarencursus van Auris wint Siméa Innovatieprijs!

Online gebarencursus van Auris wint Siméa Innovatieprijs!

Lees voor

1 juni 2021

Dinsdag 1 juni 2021 won het online lespakket NGT + CIDS van Auris de Siméa Innovatieprijs. Corine Brandwijk en Belinda van der Aa ontwikkelden een online lespakket voor dove en slechthorende (DSH) leerlingen in het regulier onderwijs. Zij werken beiden op de Auris Dr. M. Polanoschool. Tijdens de Online Talkshow ”Hoe is het voor jou?” van Partners in Verstaan werd de winnaar bekend gemaakt.

CIDS staat voor Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden en is een programma van Sprong Vooruit.

Woordenschat

Corine Brandwijk: “Al 20 jaar werk ik op een dovenschool en zie daar de ontwikkeling van inclusief onderwijs. De laatste tijd gaan veel doven die cognitief op een goed niveau zitten van het speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs. Ik zie daar dat de leerlingen veel gebaren vergeten. Doordat de leerlingen de gebaren vergeten kunnen ze soms zelfs de tolk op het reguliere onderwijs niet meer volgen.”

DSH-leerlingen krijgen geen les in Nederlandse Gebarentaal in het regulier onderwijs. Hierdoor hebben zij meer moeite om een gebarentolk goed te kunnen volgen. Het lespakket voorziet in de behoefte om de woordenschat van deze DSH-leerlingen te laten meegroeien met het Nederlands op school.

Verbinding

DSH-leerlingen op het regulier onderwijs kennen vaak maar weinig andere DSH-leerlingen. En er is weinig aandacht voor hun dove identiteit. Ook voelen de leerlingen zich vaak anders dan hun horende klasgenoten. Tijdens tien online bijeenkomsten komen DSH-leerlingen niet alleen in contact met een docent NGT, maar leren ze ook elkaar kennen.

Corine Brandwijk: “In een omgeving met meer doven kunnen ze meer ontspannen, krijgen ze erkenning en kunnen ze ervaringen delen. Ook leren ze hun eigen identiteit kennen en accepteren. Als ze volwassen worden, weten ze waar ze de dovengemeenschap kunnen vinden en ze kunnen daar gebaren met andere doven en slechthorenden. Daarom is niet alleen de horende gemeenschap belangrijk, maar ook de dovengemeenschap.”

Juryoordeel

De jury vindt dit product een goed initiatief dat gericht is op het vergroten van de kansen van dove en slechthorende leerlingen in het regulier onderwijs. Het product voorziet in twee duidelijke behoeften. DSH-leerlingen kunnen op deze manier hun eigen gebarenvaardigheid en gebarenlexicon vergroten. Daarnaast stimuleert de cursus de onderlinge verbinding tussen DSH-leerlingen en dat is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Belinda van der Aa: “Het lespakket was het idee van Corine. Een ‘live’ online lespakket met een dove docent bestond nog niet. Ik heb Corine alleen ondersteund om het pakket op te zetten en geholpen met de structuur. Die staat nu. Corine heeft ook alle online lessen gegeven. Alle credits voor haar dus! De prijs gaan we gebruiken voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de cursus.”

Meer weten?

Meer over het lespakket lees je op VHZ-Online.
Wil je meer weten over de standaard gebarencursussen die Auris biedt? Bekijk dan het cursusaanbod op de website.