Klachten en opmerkingen

Ben je ontevreden of heb je een klacht of probleem?
Dan willen wij dit graag zo snel mogelijk weten en oplossen. Je kunt je klacht of probleem kenbaar maken bij Auris. Je kunt je klacht het beste eerst bespreken met de direct betrokken medewerker van Auris of diens leidinggevende. Mocht het probleem dan nog blijven bestaan dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling. Binnen Auris zijn drie verschillende klachtenregelingen:

  1. Voor ouders die bezwaar willen maken tegen een beslissing van de Commissie van onderzoek (CvO) of een klacht hebben over het ontwikkelingsperspectief (OPP) op een Auris-school 
  2. Voor ouders en cliënten die zorg van Auris ontvangen 
  3. Voor ouders en leerlingen die van Auris onderwijs of ondersteuning van een ambulant dienstverlener ontvangen

De officiele klachtenregelingen vind je op pagina met links en downloads. 

Wat te doen bij een advies of compliment?
Ook adviezen en complimenten horen we natuurlijk graag! We horen graag als u goede ideeën hebt voor Auris, hoe u ons kunt helpen om te verbeteren. Vul dan het contactformulier in.
Meer informatie over het kenbaar maken van een klacht of opmerking staat in de brochure 'Als het om een klacht of probleem gaat'. 

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is bedoeld als uiterste middel voor ernstige misstanden of een vermoeden daarvan. De regeling kan pas worden ingezet als alle andere procedures niet tot tevredenheid hebben geleid. Het biedt de melder rechtsbescherming tegen benadeling (artikel 6). 

 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback