• Klachtenregeling voor cliënten

Klachtenregeling voor cliënten

Klik hieronder op het kopje dat voor u van toepassing is.

Lees voor

Ik ben een cliënt van het Audiologisch Centrum (AC) van Auris

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben een cliënt die een gebarencursus (NGT of NmG) volgt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden: