Vernieuwde website Taal in Zicht

Lees voor

2 november 2021

De website van onderzoeksproject Taal in Zicht (www.projecttaalinzicht.nl) is vernieuwd! Er is nu meer informatie te vinden over de meetmomenten en resultaten. Op de website vind je ook een overzicht van publicaties en presentaties. Bekijk bijvoorbeeld de filmpjes en posters die we maakten voor internationale congressen over de nieuwste resultaten.

Heb je interesse in dit langlopende project waarin we 600 kinderen met (een vermoeden van) TOS volgen in hun ontwikkeling? Houd www.projecttaalinzicht.nl dan in de gaten voor updates.

Over Taal in Zicht

Nog niet eerder in Nederland zijn kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) langdurig gevolgd in hun ontwikkeling. Project Taal in Zicht is het eerste longitudinale onderzoek onder Nederlandse kinderen met TOS. In dit project worden kinderen met (een vermoeden van) TOS twintig jaar gevolgd.

Er wordt gekeken naar hoe kinderen met (een vermoeden van) TOS zich ontwikkelen op het gebied van taal. Maar ook op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren, welbevinden, schoolse vaardigheden en later op de arbeidsmarkt.