• Nieuws
  • Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort 2021-2026

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort 2021-2026

Lees voor

28 januari 2022

Het wordt steeds moeilijker om leerkrachten te krijgen in het speciaal onderwijs. Daarom heeft Auris in regio Midden zich aangesloten bij het partnerschap ‘Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort’. In het partnerschap zitten diverse scholen, de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht, waarbij samenwerking met de praktijk voorop staat. Regiodirecteur Annelies de Leeuw ondertekende in december de samenwerkingsovereenkomst namens Auris.

Nieuwe kansen
De aansluiting bij de ‘Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort’ biedt Auris nieuwe kansen. ‘We hopen zo  om de krapte in het lerarenbestand te lijf te gaan’, aldus Annelies de Leeuw. Samen Opleiden, Samen Professionaliseren en Samen Onderzoeken is het motto van het partnerschap. Op deze manier kunnen studenten van de Lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht (HUpabo) kennismaken met het cluster 2 onderwijs. Ze worden op school begeleid door een schoolopleider van Auris. Door schoolopleiders te trainen, biedt Auris haar medewerkers ook kansen om zich te ontwikkelen. Auris hoopt de studenten aan zich te binden voor de toekomst.

Stagiairs
De stagiairs van de HUpabo lopen een heel jaar stage. De stageopdrachten voor deze stagiairs worden herzien, zodat de opdrachten beter aansluiten op het speciaal onderwijs.

Het aantal stagiairs dat een school op jaarbasis ontvangt, wordt bepaald op basis van verdeelsleutel: het percentage leerlingen dat een locatie heeft van het totaal aantal leerlingen in het partnerschap, levert hetzelfde percentage studenten op. Auris hoopt komend schooljaar 2022-2023 de eerste studenten te ontvangen.

Zes schoolopleiders aan de slag
Om de stagiairs professioneel te begeleiden, leidt Auris zes schoolopleiders op. De schoolopleider begeleidt en coacht studenten die kennis willen maken het cluster 2 onderwijs. Daarnaast maken zij hun team warm om de stagiaires zich welkom te laten voelen. Ook zorgen zij ervoor dat iedereen in de school enthousiast aan de slag gaat met deze nieuwe generatie.

De kandidaten starten in het voorjaar van 2022 met een in company training tot schoolopleider. De training is maatwerk. De precieze inhoud van de opleiding wordt afgestemd op de al aanwezige kennis en vaardigheden. De standaard inhoud van de basisopleiding tot schoolopleider vind je op de website van de HU.