• Nieuws
 • Ruim voldoende voor onderwijs op afstand

Ruim voldoende voor onderwijs op afstand

Lees voor

3 november 2020

Ouders geven de professionals van Auris een ruime voldoende voor de periode dat Auris onderwijs op afstand moest geven.

Auris onderzocht hoe leerlingen, ouders, leraren en ambulant dienstverleners de periode van het thuisonderwijs hebben ervaren. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat leerlingen, ouders en professionals de periode dat de scholen dicht waren moeilijk en stressvol vonden. Onderwijs op afstand werd niet als ideaal ervaren door de professionals en ouders vonden de belasting van onderwijs op afstand vrij hoog. Het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals ZOOM en digitale hulpmiddelen lijken na deze periode wel meer voet aan de grond te hebben gekregen bij Auris.

Er waren verschillen in hoe leerlingen van het onderwijs op afstand konden profiteren. Er was zelfs een kleine groep leerlingen die in deze periode helemaal geen contact had met Auris. Dit komt overeen met het landelijke beeld dat kansenongelijkheid is toegenomen tijdens deze periode.

Er is wel veel minder onderwijs gevolgd dan onder normale omstandigheden. De oorzaak daarvan waren onder andere:

 • Het contact met ouders verliep niet goed (moeilijk bereikbaar of taalproblemen)
 • Technische problemen met computers en iPads
 • Gebrek aan dagritme, motivatie en concentratie bij leerlingen
 • Drukte thuis
 • Onvoldoende tijd van ouders om hun kind(eren) te begeleiden
 • Te weinig huiswerk volgens sommige ouders
 • Te veel en te moeilijk huiswerk volgens sommige leerlingen

Uit opmerkingen van verschillende professionals blijkt dat ze trots zijn op wat in korte tijd bereikt is en dat ze blij zijn om met meer digitale middelen gewerkt te hebben dan voorheen. Professionals vinden dat ZOOM ook in de toekomst gebruikt kan worden voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Bijvoorbeeld door ouders mee te laten kijken bij een logopedische behandeling of een oudergesprek te organiseren als ouders niet naar school kunnen komen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor Auris aanleiding om te starten met het plan KIOZK. Dit heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van ons huidig onderwijs- en zorgaanbod door middel van het inzetten van digitale middelen. Hierbij worden drie deelgebieden onderscheiden:

 1. Het leerproces van de leerling, door inzet van educatieve software.
 2. De organisatie van het leerproces,  waarin wordt gekeken naar het volgen van leerling ontwikkeling, maar ook middelen om onderwijs op afstand mogelijk te maken als dit nodig is.
 3. Voorbereiding op de digitale maatschappij, waarvoor een leerlijn met de scholen ontwikkeld gaat worden voor digitale geletterdheid.

Als u meer wilt weten over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Floris Hartgers via f.hartgers@auris.nl.