• Nieuws
  • Predicaat Excellente School 2023 – 2026 voor Auris Hildernisseschool

Predicaat Excellente School 2023 – 2026 voor Auris Hildernisseschool

De Auris Hildernisseschool, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, ontving maandag 19 juni voor de vierde keer het predicaat Excellent van de Onderwijsinspectie. De leerlingen, ouders, de school en het bestuur zijn enorm trots. De inspectie is lovend over de manier waarop de leerlingen les krijgen en leren om mee te doen aan de samenleving. Ook de professionalisering van de leerkrachten scoort goed. ‘Zowel de leerlingen als leerkrachten hebben veel baat bij de manier waarop wordt geleerd en gewerkt op de Auris Hildernisseschool.‘

Lees voor

19 juni 2023

Onderwijswethouder Said Kasmi kwam de school persoonlijk feliciteren. ‘Alle Rotterdamse kinderen verdienen een eerlijke kans om hun talenten te benutten en hun dromen te laten uitkomen. Als Excellente school levert de Hildernisseschool hieraan een belangrijke bijdrage en is de school een prachtig voorbeeld voor andere scholen.’ Na een feestelijk moment op het plein met het team, leerlingen en ouders, maakte de wethouder samen met de andere genodigden een rondgang langs de groepen.

Erkenning voor speciaal onderwijs

‘De Auris Hildernisseschool heeft een bijzondere kwaliteit ontwikkeld op het gebied van burgerschap, De Vreedzame School en professionalisering van het onderwijs’, aldus het juryrapport Excellente Scholen 2023-2026 van de Onderwijsinspectie. Het predicaat Excellente Scholen is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van het speciaal onderwijs van de Koninklijke Auris Groep. Eerder kregen ook andere scholen van Auris het predicaat.

Leerlingen met taalontwikkelingsstoornis

De Auris Hildernisseschool stimuleert de leerlingen om hun eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en na te denken over het leren zelf. Zo worden ze voorbereid op een toekomst in een ‘talige’ wereld. Omdat bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis de denkprocessen vaak anders verlopen, is leren verwoorden wat je denkt voor hun extra belangrijk. Zo worden ze extra aangemoedigd om taal en woordenschat te ontwikkelen. Na twee à drie jaar stromen ze zoveel mogelijk door naar het regulier onderwijs. Inclusie staat hoog in het vaandel. Een leerling zegt: ‘Op deze school leer ik voor mezelf opkomen’.

Hoge kwaliteit en werkplezier bij de leerkrachten

De manier waarop het team leert van elkaar en hoe de school omgaat met de ervaren werkdruk kan rekenen op een positief oordeel van de inspectie. Het werkplezier en het vakmanschap van het team straalt af op het speciaal onderwijs. De school maakt gebruik van Thinking for Learning, een innovatieve manier waarin leren denken en leren leren centraal staat.