Opening STAP-groep Leiden

In Leiden is na de voorjaarsvakantie een Auris STAP-groep, de naschoolse behandelgroep van start gegaan. STAP Leiden is gevestigd in Auris school ‘de Weerklank’ en is open voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar die doof/slechthorend zijn of met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Op de STAP-groep wordt gericht gewerkt aan de sociale-emotionele ontwikkeling. Spelenderwijs wordt gewerkt aan het taalaanbod en aan de hand van alledaagse situaties werken wij aan persoonlijke doelen gericht op sociale redzaamheid. Zo leren de kinderen zich goed redden in het contact met anderen. De groep bestaat uit maximaal acht kinderen. De kinderen komen op maandag en donderdag na school naar de groep.

Lees voor

4 maart 2024

Waarom een STAP groep?

Soms kan een kind dat doof of slechthorend is, of een taalontwikkelingsstoornis heeft, ook hulp gebruiken met sociaal-emotionele ontwikkeling. Spelen en voor jezelf opkomen is namelijk niet altijd vanzelfsprekend. Om daarbij geholpen te worden, kan je kind terecht bij de naschoolse behandelgroep STAP. Ook wordt er op een speelse manier gewerkt aan sociale vaardigheden, samen spelen, zelfredzaamheid, motoriek en zelfvertrouwen en taal- en communicatiegedrag.

Waar en hoe?

Auris heeft diverse STAP behandelgroepen in regio Noordwest, Midden en Zuid. De leeftijden van de kinderen verschillen per behandelgroep. De kinderen kunnen op een STAP groep terecht na een verwijzing van jeugdarts of huisarts.