• Nieuws
  • Feestelijke start nieuwbouw Auris Taalplein

Feestelijke start nieuwbouw Auris Taalplein

Lees voor

22 januari 2024

Vrijdag 19 januari was het feest voor Auris Taalplein in Gouda. Alle heipalen zijn de grond in voor een bijzonder onderwijsgebouw. Aan de Coniferensingel komen Basisschool De Triangel, Auris Taalplein en kinderopvang Kind & Co samen onder één duurzaam dak. Deze mijlpaal werd gevierd met leerlingen, schoolbesturen, de aannemer/bouwer, onderwijswethouder Thierry van Vugt en kinderwethouder Julia Warda van Gouda. Lukas en Demi van  Auris Taalplein hebben goed hun best gedaan! Ook Tijs van der Wielen van de Raad van Bestuur van Auris en teamleider Simone Graafland van Auris Taalplein waren van de partij.

Tijdscapsule

De oudste en jongste leerling van de leerlingenraden van de scholen hebben samen met de wethouder en de kinderwethouder een tijdcapsule op het bouwterrein begraven. In de tijdcapsule zitten brieven van de kinderen voor lezers van de toekomst.  Ze hebben beschreven en getekend wat ze verwachten ze van hun nieuwe schoolgebouw En wat vinden ze belangrijk op school? Na afloop kregen alle kinderen een bouwplaat van het nieuwe gebouw.

Intensievere samenwerking op één plek

Bijzonder is ook de samenwerking tussen een kinderopvang, een reguliere basisschool en een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Door de huisvesting in één gebouw kunnen ruimtes worden gedeeld en is er een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Nu regulier en speciaal basisonderwijs op één plek zitten, zijn er meer mogelijkheden voor passend onderwijs aan kinderen met TOS en voor de doorstroom naar het regulier onderwijs. Het nieuwe en ‘groene’ schoolgebouw krijgt ook een moderne, multifunctionele gymzaal. Vanaf februari 2025 is  Auris Taalplein in het nieuwe gebouw gebouw.

Teamleider Simone Graafland van Auris Taaltuin: ‘Ik heb veel zin in de samenwerking met alle gebruikers in het nieuwe gebouw. Het is de bedoeling is dat onze leerlingen na een paar jaar teruggaan naar regulier onderwijs. Dat maakt de samenwerking met De Triangel zo interessant.’ Zo kunnen we elkaar als professionals makkelijker vinden om te leren van en met elkaar. Het onderwijs blijft gescheiden, maar we bekijken wel op welke manieren we de kinderen bij elkaar kunnen brengen.

‘Voor de leerlingen is het een groot voordeel om in één gebouw met elkaar te spelen, te leren en elkaar te leren kennen. Zo werken we gezamenlijk aan een inclusievere maatschappij waarin ieder kind meetelt. De overstap naar het regulier onderwijs voor TOS leerlingen is kleiner doordat leerlingen gewend zijn aan de omgang met anderen in het regulier onderwijs.’

Vreedzame school

Beide scholen en het kinderdagverblijf delen de pedagogische waarde ‘Vreedzaam’. Daarbij wordt de school als mini-maatschappij ingezet. De school is zo een plek om te oefenen voor democratisch burgerschap. De leerlingen leren een open houding voor verschillen en nemen samen beslissingen. Conflicten lossen ze constructief op en ze oefenen in verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.