• Nieuws
  • Communicatieve participatie bij kinderen met TOS

Communicatieve participatie bij kinderen met TOS

Communicatieve participatie wordt beïnvloed door meer dan alleen taalvaardigheid. Ook persoonlijke en omgevingsfactoren, zoals gezinsgrootte en opleidingsniveau van de ouders, hebben invloed. Daarover vertelde onderzoeker en promovenda Ingrid Singer in de Leergemeenschap van Auris en het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht. Prof. dr. Ellen Gerrits, lector Logopedie, opende de Leergemeenschap van maart met een kort overzicht van lopende onderzoekstrajecten binnen het Lectoraat.

Lees voor

11 april 2023

De leergemeenschap daar word je wijzer van

Onder het motto: ‘De Leergemeenschap, daar word je wijzer van’, praten onderzoekers van het Lectoraat de professionals van Auris een aantal keer per jaar bij over de projecten die ze uitvoeren en de resultaten daarvan. Zo wordt de verbinding gelegd tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.

Ingrid Singer publiceerde onlangs een deelstudie van haar promotieonderzoek naar communicatieve participatie van kinderen met TOS. De studie is voor iedereen toegankelijk (open access) op het platform Wiley in het International Journal of Communication and Language Disorders.

Onderzoekers en professionals in gesprek

Samen met de deelnemende onderzoekers en professionals besprak Ingrid tijdens de Leergemeenschap de praktische toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten in hun dagelijks werk. Ook wisselden de professionals de factoren uit die zij signaleren in hun praktijk.

Logopedist Mark Dekker: ‘Ik kijk terug op een inspirerende bijeenkomst met een grote opkomst uit verschillende afdelingen van Auris Zorg en Onderwijs. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek waren aanleiding tot een inhoudelijk mooie discussie. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de factoren die van invloed zijn op de communicatieve participatie bij kinderen met TOS. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Welke zijn beïnvloedbaar en wat is de samenhang tussen deze factoren? Na elke presentatie werden in tweetallen de implicaties voor de eigen praktijk besproken, die koppelden we weer plenair terug.’

Samenwerking met lectoraat logopedie

Auris heeft een nauwe samenwerking met het Lectoraat Logopedie. Als expertiseorganisatie is Auris voortdurend bezig met de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek, de leergemeenschap past daar goed bij.