Doof of slechthorend 12+

Slechthorende en dove kinderen kunnen gesproken taal niet of niet goed horen. Dit maakt het lastig om zelf te leren spreken. Deze moeite met gesproken taal heeft gevolgen voor de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren. Vooral het leren lezen is voor dove en slechthorende leerlingen lastig.

Lees voor

Naar het voortgezet onderwijs

Is uw zoon of dochter doof of slechthorend? Dan zorgt Auris voor passend onderwijs met een zogeheten onderwijsarrangement. Er zijn onderwijsarrangementen waarbij uw kind ondersteuning van ons krijgt op een reguliere school. Er zijn ook arrangementen waarbij uw kind naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs (vso) gaat.

Auris is tweetalig

Auris is tweetalig

In het speciaal onderwijs maken we gebruik van het Nederlands met Gebaren (NmG) en de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Hierdoor kan uw kind makkelijker informatie opnemen. Gaat uw kind naar het regulier onderwijs? Dan kan hij of zij ondersteuning krijgen van een ambulant begeleider van Auris.

 

Aanmelden Auris zorg & onderwijs

Is uw kind doof of slechthorend? Meld uw zoon of dochter dan aan voor ondersteuning in onderwijs of zorg. Dit doet u bij een van onze aanmeldpunten. Voor een zorg-aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Aanmelden voor onderwijs gaat via de school van uw kind.

Aanmelden