• Nieuws
  • Vijftien jaar Auris behandelgroepen in Zeeland en Brabant

Vijftien jaar Auris behandelgroepen in Zeeland en Brabant

Lees voor

11 januari 2022

In december 2021 bestaan de Auris behandelgroepen voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis en dove en slechthorende peuters in regio Zuid vijftien jaar. Dat wordt gevierd met taart voor de medewerkers in de week van 17 januari. Voor de kinderen op de behandelgroep is er ook een klein cadeautje. De peuterbehandelgroepen zijn belangrijk. Behandeling op jonge leeftijd is doorslaggevend voor de verdere ontwikkeling van deze kinderen.

Zeven behandelgroepen in Zeeland en Brabant

In 2006 vestigde Koninklijke Auris Groep  twee behandelgroepen voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Pino (Vlissingen)  en Elmo (Bergen op Zoom). Inmiddels telt Auris Regio Zuid zeven behandelgroepen: in Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout en Vlissingen.

Kinderen met TOS hebben moeite met o.a. woordenschat, zinsontwikkeling en spraak. Hoe vroeger dit wordt ontdekt, hoe beter een kind kan worden geholpen.

Succesvol

In de vijftien jaar dat Auris in de regio actief is met peuterbehandelgroepen is er veel bereikt. Zo is de ambulante behandeling voor peuters erkend door zorgverzekeraars. Ook kreeg het programma ‘Van nul tot taal’ over de taalontwikkelingsstoornis (TOS) de Siméa Innovatieprijs in 2014. De vernieuwende methodes van ‘Van nul tot taal’ worden sindsdien succesvol ingezet door professionals. De aanpak om ouders actief te betrekken hierbij blijkt heel effectief.

Aangeboren taalstoornis

In elke Auris behandelgroep zitten gemiddeld acht kinderen. Voor de peuters staat een team deskundigen klaar. Dat bestaat uit een pedagogisch behandelaar, een logopediste, een psycholoog, een kinderoefentherapeut en een ouderbegeleider. Zij werken aan het stimuleren van de taal- spraakontwikkeling en de communicatie van de peuters.

TOS is een taalstoornis die aangeboren is of is ontstaan in de eerste twee levensjaren. De stoornis wordt veroorzaakt door (nog) niet aantoonbare problemen in de hersenen. Sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling en motorische ontwikkeling is verweven met de taalontwikkeling. Daarom kijkt het team in de behandelgroepen breed naar deze ontwikkelingen.

Ondersteunende gebaren

Dankzij de behandeling kunnen veel de peuters daarna naar school in het regulier onderwijs. Ze leren hoe ze zich kunnen uitdrukken en krijgen meer zelfvertrouwen na het behalen van kleine successen.  De behandelaren maken gebruik van ondersteunende gebaren. De kinderen begrijpen zo de taal beter en kunnen zich beter uiten.

Speels

Op de groepen wordt op een speelse manier met de taal gewerkt. De ouders van de peuters worden betrokken bij de behandeling. Zij krijgen handvatten in de communicatie met hun peuter. Ook kunnen de ouders cursussen volgen.