• Nieuws
  • Twee onderzoekers van Auris gepromoveerd

Twee onderzoekers van Auris gepromoveerd

Auris kan twee senior onderzoekers feliciteren met hun promotie: Eind april promoveerde Emma Everaert bij prof.dr. Frank Wijnen en prof.dr. Ellen Gerrits van de Universiteit Utrecht. Op 6 juni verdedigde Darlene Keydeniers haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam bij prof.dr. Kuiken.

Lees voor

6 juni 2023

Model van TOS

Emma is senior onderzoeker bij Auris, en onderzocht voor haar promotieonderzoek de relatie tussen de taalontwikkeling en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters en adolescenten met een TOS of met het 22q11.2 deletiesyndroom (vroeger ook wel VCF genoemd).

​Ze concludeert dat het niet zonder meer mogelijk is om 22q11DS als model voor TOS te gebruiken. Wel is een vergelijking tussen de groepen klinisch relevant en biedt deze interessante mogelijkheden voor verder fundamenteel onderzoek. De hele tekst van het proefschrift van Emma vind je in de Repository van de UU.  In dit VHZ-artikel kun je meer lezen over het het 22q11.2 deletiesyndroom en het onderzoek.

Tweetaligheid in de kinderopvang

Darlene, senior onderzoeker bij Auris deed promotieonderzoek naar de effecten van meertaligheid in de kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Bij Auris is ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van zorg en onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het promotieonderzoek van Darlene was onderdeel van het Project MIND (Meertaligheid in Dagopvang/Multilingualism in Daycare), dat in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd uitgevoerd.

Uit het onderzoek van Darlene blijkt onder meer een verband tussen de manier waarop het tweetalig taalaanbod werd vormgegeven en het publiek dat de kinderopvangorganisaties bezocht. De tweetalige kinderdagverblijven lijken een zeer hoogopgeleide groep ouders aan te trekken. Darlene vond ook dat de twee talen elkaar juist ondersteunen en kunnen helpen in de verwerving, in plaats van dat ze elkaar tegenwerken, zoals soms wordt gedacht.