Onderzoek Spelling goed op stoom

Lees voor

13 juli 2021

Hoe goed kunnen leerlingen met TOS spellen en welke soort fouten maken zij het meest? En welke handvatten hebben leraren en ambulant dienstverleners nodig om spellingsproblematiek zo goed mogelijk te ondersteunen? Dat zijn de onderzoeksvragen van het project Spelling, over problemen met spelling bij kinderen met TOS. Het project ging in het voorjaar van 2020 van start en wordt uitgevoerd met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Inmiddels zijn alle data binnen.

Auris-onderzoekers Britt Hakvoort, Roxette van den Bosch, en Wendy Bliekendaal voeren het project uit samen met Madelon van den Boer, universitair docent bij de vakgroep Developmental Disorders and Special Education (Faculteit Maatschappij & Gedrag) aan de Universiteit van Amsterdam, en ‘onze’ bijzonder hoogleraar TOS in passend onderwijs Elise de Bree (Universiteit Utrecht).

De problemen die leerlingen met TOS kunnen ondervinden met spelling, zijn vaak hardnekkig en niet altijd gemakkelijk te verhelpen. Om antwoord te krijgen op hun vragen gingen de onderzoekers aan de slag met vragenlijsten die uitgezet werden bij leraren in het SO en onder AD’ers in het primair onderwijs. Hiermee wilden ze meer informatie vergaren over de stand van zaken in het spellingonderwijs: waar lopen leraren tegenaan? Welke methoden worden gebruikt? Maar ook: wat mist er nog?

Data verzamelen

Ondanks de extra drukte in de coronaperiode is het Auris-collega’s gelukt de lijst in te vullen. Ook bij leerlingen met TOS zijn data verzameld. Dankzij de inzet van onze collega’s zijn van bijna tweehonderd kinderen dictees afgenomen. Studenten van de UvA hebben daarnaast ook data verzameld van een controlegroep in het regulier onderwijs.

Analyse

De komende periode worden de data van de leerkrachtenvragenlijst en de leerlingendata geanalyseerd. De gegevens uit het onderzoek worden ingezet om een Kijkwijzer Spellingbegeleiding te maken. Hiermee worden leraren in het speciaal en regulier onderwijs ondersteund bij het begeleiden van leerlingen met spellingsproblematiek.

De resultaten uit het onderzoek worden aan het eind van de zomer verwacht. De Kijkwijzer wordt volgend schooljaar ontwikkeld.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de kennisclip of neem contact op met Britt Hakvoort.