• Nieuws
  • Benoeming Erik Zevenbergen tot voorzitter van de Raad van Toezicht

Benoeming Erik Zevenbergen tot voorzitter van de Raad van Toezicht

Met ingang van 1 juli 2024 benoemt de Raad van Toezicht Erik Zevenbergen tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij neemt hiermee de rol van voorzitter over van Paul van Wingaarden.

Lees voor

1 juli 2024

Erik is sinds 2022 lid van de Raad van Toezicht van Auris. Erik past binnen het team dat de Raad van Toezicht vormt en hij heeft een goede relatie met de Raad van Bestuur en de medezeggenschap. Hij heeft bestuurlijke ervaring en is een ervaren toezichthouder. Erik heeft kennis van het regulier en speciaal onderwijs.

De Raad van Toezicht vindt het van belang een voorzitter te hebben die betrokken is bij de door Auris ingezette koers. Erik hoopt in zijn rol als voorzitter bij te dragen aan de bestendiging van deze koers.

De Raad van toezicht bedankt Paul van Wingaarden voor zijn inzet. Met de benoeming van Erik als voorzitter verlaat Paul per 1 juli 2024 de Raad van Toezicht. De werving voor een nieuw lid is inmiddels gestart.