Auris Wetenschappelijk Adviesraad

Eind 2022 heeft Koninklijke Auris Groep een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) ingesteld. De WAR van Auris heeft tien leden: zeven wetenschappers afkomstig uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden, en drie interne leden vanuit Auris. De leden adviseren Auris vanuit een breed maatschappelijk perspectief over onderzoek en innovatie in relatie tot onze strategische koers.

Lees voor

6 februari 2023

Auris investeert veel in onderzoek en innovatie. De WAR helpt om het meerjarenplan en onze onderzoeks- en innovatieagenda goed af te stemmen op de  ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en in de wetenschap. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies.  Zo versterkt de Wetenschappelijke Adviesraad onze expertiseorganisatie op het gebied van spraak, taal en gehoor.

Vraagstukken

In de Raad worden verschillende vragen besproken, zoals: ‘Welke onderzoeken zijn er of lopen er die onze strategische koers ondersteunen?’ ‘Moeten we onze strategische koers bijstellen of aanscherpen op basis van onderzoek?’ ‘Waarop moeten wij ons onderzoek en innovatie richten? Wat moeten wij verder ontwikkelen?’

Zo stonden tijdens de eerste officiële vergadering vraagstukken op de agenda over mondelinge taalverwerving in het speciale en reguliere onderwijs. Dit naar aanleiding van de inaugurele rede van prof. dr. Elise de Bree, die zij november vorig jaar uitsprak bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel ‘Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs’ aan de Universiteit Utrecht.

Hermien Hendrikx: ‘Auris stelt het enorm op prijs dat de leden van de wetenschappelijke adviesraad bereid zijn onze organisatie te gaan adviseren. Dat geeft veel meerwaarde voor onze onderzoeks – en innovatieagenda. We kijken uit naar inspirerende bijeenkomsten!’

Onno de Zwart: ‘Auris is een expertiseorganisatie die onderzoek hoog in het vaandel heeft staan en met beide benen in de praktijk staat. Daarbij wordt evidence informed werken steeds meer het uitgangspunt. Als de WAR daaraan kan bijdragen, lijkt me dat heel goed. Wij hopen vanuit ieders deskundigheid met Auris te kunnen meedenken en te kunnen reflecteren. De eerste bijeenkomst gaf al veel energie en we kijken uit naar het vervolg. ’

Leden

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit dr. Onno de Zwart, voorzitter (algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut), dr. Alfons ten Brummelhuis – strategisch adviseur (voorzitter van de NRO programmacommissie Onderwijsachterstanden en Gelijke Kansen), Kees van Rossenberg – strategisch adviseur, prof.dr. Elise de Bree – bijzonder hoogleraar ‘Orthopedagogiek, in het bijzonder taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs’ (Universiteit Utrecht), prof.dr. Frank Wijnen – hoogleraar Psycholinguïstiek, (Universiteit Utrecht), prof.dr. Ellen Gerrits – hoogleraar Logopediewetenschap, (Universiteit Utrecht) en dr. Floris Roelofsen – universitair hoofddocent (Institute for Logic, Language and Computation, Universiteit van Amsterdam). Vanuit Auris hebben Hermien Hendrikx (Raad van Bestuur), Marije Boonstra (Teamleider Onderzoek) en Judith Raaphorst (hoofd Beleid, Onderzoek en Kwaliteit) zitting in de WAR.

De WAR komt drie maal per jaar bij elkaar.