• Nieuws
  • Auris Taalplein en De Triangel onder één dak

Auris Taalplein en De Triangel onder één dak

Lees voor

21 juni 2021

In Bloemendaal (wijk in Gouda) gaat er iets bijzonders gebeuren voor het onderwijs in Gouda. Hier gaan basisschool De Triangel, de school voor speciaal onderwijs Auris Taalplein en een kinderopvang, samen komen onder 1 duurzaam dak. Er wordt een nieuw gebouw met gymzaal neergezet, waar beide scholen in gehuisvest worden. Een mooie samenwerking tussen een reguliere basisschool en een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Op maandag 21 juni werden de handtekeningen door alle partijen onder de afspraken gezet, in het huidige gebouw van De Triangel aan de Coniferensingel 20.

Thierry van Vugt, wethouder Onderwijs: “Gouda heeft gelukkig een rijk onderwijslandschap, maar staat ook voor een grote opgave rond de vernieuwing van schoolgebouwen. Clusteren waar mogelijk is een heel goed uitgangspunt, maar we willen ook voor iedere leerling de beste plek. Het samenscholen van De Triangel en Auris Taalplein is daar het perfecte voorbeeld van. En niet in een al bestaand gebouw, maar in een heel nieuw gebouw. Dit biedt direct de kans om deze zo duurzaam mogelijk in te richten. Een goed schoolgebouw zorgt voor een betere kwaliteit van onderwijs en betere leerprestaties.”

De volgende fase van start
De afspraken werden ondertekend door Tijs van der Wielen, lid Raad van Bestuur van de Koninklijke Auris Groep, Jan Kees Meindersma, voorzitter College van Bestuur van De Groeiling en wethouder Thierry van Vugt namens de gemeente Gouda. Hiermee start de volgende ontwikkelingsfase van dit project.

Participatie voor omwonenden en betrokkenen
Momenteel wordt er door onderwijsteams een programma van eisen opgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen de wensen en eisen van het toekomstige gebouw door de gebruikers bepaald. In oktober start het ontwerptraject. Intussen wordt de architect geselecteerd.

Ook de buurtbewoners worden bij dit proces betrokken. In de aanloop naar dit ontwerpproces wordt er deze zomer met de buurt een start gemaakt in de participatie en communicatie van dit project. Na de zomervakantie worden ook de ouders en kinderen van de leerlingen, via de scholen, betrokken bij de nieuwbouwplannen.

Angenieta Kaatee is directeur van De Triangel en kijkt al lang uit naar de realisatie van het plan. “Als de school er straks staat, hebben we met elkaar gezorgd voor een toekomstbestendig gebouw voor de komende decennia. Onderwijsteams denken mee in de eisen en wensen waaraan het gebouw moet voldoen, om straks op een goede en fijne manier en zo toekomstbestendig mogelijk les te geven. De beide teams proberen zo goed als mogelijk online met elkaar in contact te komen en te overleggen. Dat gaat heel goed, het is alleen jammer dat alles online moet vanwege de corona maatregelen. Als we dit op school konden doen met een kopje koffie, bouw je natuurlijk sneller een betere band op met elkaar. Ik zie de samenwerking met Auris Taalplein heel positief tegemoet. De teams kunnen elkaar juist versterken. Voor onze kinderen is het goed dat ze leren rekening te houden met elkaar en dat ze zien dat er ook kinderen zijn die anders leren. Mijn team en ik kunnen niet wachten straks samen in een mooi nieuw gebouw een fijne, goede onderwijsplek te zijn voor heel veel kinderen in Gouda Bloemendaal en omstreken!”

 

Ook Matthijs Stam, teamleider bij Auris Taalplein, gaat de samenwerking met De Triangel graag aan. “Wij zijn een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit betekent in de praktijk dat kinderen moeite hebben met taal, wat merkbaar is met lezen, schrijven en spreken. Naast sociale vaardigheidstrainingen is er dan ook extra aandacht voor taal. Het doel is dat kinderen maar een paar jaar bij ons zijn en daarna teruggaan naar regulier onderwijs. Dat maakt de toekomstige samenwerking met De Triangel zo interessant. Het onderwijs blijft natuurlijk gescheiden, maar we bekijken wel op welke manieren we de kinderen bij elkaar kunnen brengen. Dit bekijken we heel nauwkeurig, omdat we onze kinderen ook in bescherming willen nemen. De Triangel geeft ons hierin de ruimte en ons doel is hetzelfde: elkaar aanvullen en versterken.”