• Nieuws
  • Auris dr. M. Polanoschool werkt mee aan lespakket voor musea

Auris dr. M. Polanoschool werkt mee aan lespakket voor musea

Lees voor

3 november 2021

Rotterdamse musea worden binnenkort toegankelijker voor dove en slechthorende kinderen dankzij het KunstPakt-plan. De Auris Dr. M. Polanoschool werkt met Museum Boijmans van Beuningen, Wereldmuseum Rotterdam en Kinderatelier Kleinkunst aan een speciaal lespakket ‘De taal van kunst ‘hoort’ iedereen’. Een belangrijk onderdeel van het lespakket is de inzet van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG).

Toegankelijke informatie

Het gebruik van NGT en NmG helpt dove en slechthorende leerlingen om informatie beter te begrijpen. Bij een bezoek aan een museum is nu niet altijd informatie in gebaren beschikbaar. Het KunstPakt-plan ‘De taal van kunst ‘hoort’ iedereen’ gaat dit veranderen: het is bedoeld om passende informatie te bieden aan kinderen die doof of slechthorend zijn.

Kennismaking met verschillende kunststromingen

Teamleider Karin van Vianen van de Auris Dr. M. Polanoschool: “We hebben destijds de KunstPakt-subsidie aangevraagd omdat we onze school een boost willen geven op het gebied van kunst en cultuureducatie. We willen leerlingen met de museumlessen laten kennismaken met andere culturen en verschillende kunststromingen om zo nog beter aan te sluiten in de maatschappij.”

Samenwerking

Vanuit dit contact ontstond de samenwerking met de drie partijen voor ‘De taal van kunst ‘hoort’ iedereen’. Op deze manier krijgen de musea ook meer inzicht in het toegankelijk aanbieden van tentoonstellingen voor dove en slechthorenden.

Het lespakket wordt ontwikkeld door Roxane Houshmand van Kinderatelier Kleinkunst. Zij heeft ervaring met het ontwikkelen van een geschikt lessenpakket en het meer toegankelijk maken van musea. Ze is vaardig in NGT en deskundige op het gebied van kunstgeschiedenis en cultuureducatie.

Dove en slechthorende museumbezoekers

“De samenwerking met de Auris Dr. M. Polanoschool en Museum Boijmans van Beuningen helpt het museum en onze (onderwijs)programma’s toegankelijk te maken voor dove en slechthorende kinderen”, zegt het Wereldmuseum over het project.

Museum/Depot Boijmans Van Beuningen wil met het KunstPakt-plan niet alleen een kwalitatief en toegankelijk aanbod ontwikkelen voor de leerlingen van de Dr. M. Polanoschool, maar het museum voor alle dove en slechthorende bezoekers en hun familie toegankelijker maken.

Kerstvakantie

Het Wereldmuseum wil in de kerstvakantie een eerste rondleiding voor dove en slechthorende kinderen organiseren. Na het startjaar 21/22 wordt ‘De taal van kunst ‘hoort’ iedereen’ verduurzaamd en voortgezet.

Mede mogelijk gemaakt

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van Fonds voor cultuurparticipatie, Gemeente Rotterdam en KCR.