• Nieuws
  • Aanpassing benaming arrangement onderwijs

Aanpassing benaming arrangement onderwijs

Sinds 1 januari 2023 gebruiken we bij Auris in de besluitbrieven niet langer 'Licht', 'Medium' of 'Intensief' als we spreken over arrangementen voor het onderwijs. Vanaf 1 januari spreken we over 'Ondersteuningsarrangement' (begeleiding door de AD) en 'Onderwijsarrangement' (onderwijs op een Auris so- of vso-locatie).

Lees voor

27 januari 2023

Waarom de verandering?

De reden van deze verandering is dat Auris het belangrijk vindt om richting onze partners en samenwerkingsverbanden de onderwijsbehoefte en de ondersteuningsvraag centraal te zetten. De nadruk ligt op wat nodig is voor de leerling en  het systeem rond deze leerling. Daarbij werken onze ad’ers vanuit de AD Standaarden in werkwijze en aanbod. Met deze verandering sluiten we ook aan bij de termen die we binnen Siméa met elkaar hebben afgesproken.

Hoe communiceren we dit?

Voor de reguliere scholen en voor ouders hebben we een brochure gemaakt waarin heel helder wordt omschreven wat je kunt verwachten als je ondersteuning van Auris krijgt. De folders zijn binnenkort online en in print beschikbaar.

Vragen?

Heb je vragen over deze veranderingen? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Auris.