• Nieuws
  • Spraakpoli Audiologisch Centrum bestaat twee jaar

Spraakpoli Audiologisch Centrum bestaat twee jaar

Lees voor

27 juni 2022

Spraakpoli Audiologisch Centrum bestaat twee jaar

Sinds 2020 kunnen kinderen naar de Auris Spraakpoli. Na een succesvolle pilot is de Spraakpoli uitgebreid en kunnen er meer kinderen terecht.

De Spraakpoli is onderdeel van het Audiologisch Centrum en bedoeld voor kinderen met forse uitspraakproblemen die vastlopen bij de behandeling van de logopedist en in het oefenen thuis.

Op de Spraakpoli vindt een verdiepend spraakonderzoekplaats  en een kortdurend, intensief behandeltraject van maximaal zes behandelingen. Het kind sluit de Spraakpoli af met een diploma. De behandelend logopedist ontvangt een behandelplan op maat.  Ouder(s) / verzorger(s) zijn actief bij de behandelingen betrokken.

Er is een Spraakpoli in het AC Rotterdam en AC Bergen op Zoom/Goes in Regio Zuid. Bij de Spraakpoli zijn medewerkers vanuit verschillende disciplines betrokken: een klinisch linguïst, een gedragsdeskundige en een audioloog. Voor meer informatie www.auris.nl/diensten/spraakpoli