Auris Prof. Van Gilseschool Heemskerk

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH), die ernstige problemen ondervinden in het volgen van het (reguliere) onderwijs.

Auris Prof. Van Gilseschool Heemskerk

  • De Visserstraat 6A
  • 1964 ST Heemskerk
Lees voor