Auris Fortaal (Agavedreef)

Auris Fortaal is een school voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen (SH), slechthorende leerlingen met een verstandelijke beperking (SH-MG) en dove leerlingen (D). Website: https://www.fortaal.nl

Auris Fortaal (Agavedreef)

  • Agavedreef 92
  • 3563 EN Utrecht
Lees voor