Auris Dienstverlening - Haarlem

Auris Dienstverlening biedt ondersteuning in het regulier onderwijs. Leerlingen die slechthorend of doof zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben, krijgen begeleiding op hun eigen school. Auris Dienstverlening biedt ambulante ondersteuning in het primair en het voortgezet onderwijs/mbo.

Auris Dienstverlening - Haarlem

  • Daslookweg 2
  • 2015 KN Haarlem
Lees voor