Auris Dienstverlening - Bergen op Zoom

Auris Dienstverlening biedt ondersteuning in het regulier onderwijs. Leerlingen die slechthorend of doof zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben, krijgen begeleiding op hun eigen school. Auris Dienstverlening biedt ambulante ondersteuning in het primair en het voortgezet onderwijs/mbo.

Auris Dienstverlening - Bergen op Zoom

  • Populierlaan 11
  • 4621 CH Bergen op Zoom
Lees voor